RECYCLING BALENPERSEN, INC SERVICEVOORWAARDEN

Laatst bijgewerkt: 26 augustus 2019

BELANGRIJK – LEES DEZE VOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE SITE VAN RECYCLINGBALERS.COM GEBRUIKT (ZOALS HIERONDER GEDEFINIEERD) -- DOOR UW GEBRUIK VAN DE DIENST ERKENT U DAT U DEZE OVEREENKOMST HEBT GELEZEN, DAT U HET BEGRIJPT, EN DAT U DAARMEE DAT DAARNA AKKOORD GAAT VOORWAARDEN. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DE HIERIN GEGEVEN VOORWAARDEN, GELIEVE DE SERVICE NIET TE GEBRUIKEN EN UW ACCOUNT ONMIDDELLIJK TE VERWIJDEREN.

Deze Algemene voorwaarden beschrijven de overeenkomst (“Gebruikersovereenkomst”) tussen u (“u”), als een individu of als een zakelijke entiteit, en RecyclingBalers, Inc, een Colorado naamloze vennootschap (“Bedrijf”, “wij, ” “ons” of “onze”) die van toepassing zijn op uw gebruik van RecyclingBalers.com (de “Site”), die eigendom is van en beheerd wordt door het Bedrijf, en alle gerelateerde diensten, producten, aspecten, functies, inhoud en afgeleiden die beschikbaar zijn op of via de Site (de “Diensten”).

De Site, inclusief de Services, wordt aangeboden onder voorbehoud van uw aanvaarding zonder wijziging van alle hierin vervatte algemene voorwaarden en alle andere operationele regels, beleidslijnen en procedures (inclusief het Privacybeleid van het Bedrijf ("Privacybeleid"), dat u kunt vinden rechtstreeks op de site en is hierin door verwijzing opgenomen) die van tijd tot tijd kan worden gepubliceerd en aan u beschikbaar wordt gesteld op de site. U stemt ermee in om te voldoen aan alle voorwaarden van deze Gebruikersovereenkomst bij het openen of gebruiken van onze Services.

Over RecyclingBalers.com

 1. De Diensten bestaan uit (i) een online marktplaats voor het genereren van leads die kopers (“Kopers”) verbindt met Verkopers en exclusieve Dealers (zoals hieronder gedefinieerd) met betrekking tot apparatuur die wordt gebruikt in de afval- en recyclingindustrie; en (ii) hulpmiddelen waarmee gebruikers specificaties van dergelijke apparatuur kunnen vergelijken en evalueren. Hoewel we kunnen helpen bij het faciliteren van leads voor de verkoop van apparatuur via onze Services, heeft het Bedrijf geen controle over en garandeert het niet: het bestaan, de kwaliteit, veiligheid of wettigheid van geadverteerde items; de waarheid of nauwkeurigheid van de inhoud of vermeldingen van gebruikers; het vermogen van verkopers om artikelen te verkopen; het vermogen van Kopers om voor artikelen te betalen; of dat een koper of verkoper daadwerkelijk een transactie voltooit of een artikel retourneert.

 2. Leeftijdsbeperking. De Services zijn beperkt voor gebruik door personen jonger dan 13 jaar of voor gebruikers die eerder door het Bedrijf van de Site zijn verwijderd. Voordat u de Services gebruikt, bevestigt u dat u ofwel achttien (18) jaar of ouder bent, een geëmancipeerde minderjarige, of in het bezit bent van wettelijke toestemming van een ouder of voogd, en volledig in staat en bekwaam bent om deze aan te gaan, zich eraan te houden en deze na te leven. Voorwaarden.

 3. Mobiele toegang. De Site is toegankelijk via een mobiele telefoon, tablet of ander draadloos apparaat (gezamenlijk "Mobiele Diensten"). Uw toegang tot de Site via de Mobiele Diensten is hierbij een erkenning en aanvaarding van de normale berichten-, data- en andere tarieven en vergoedingen van uw mobiele provider, die van toepassing kunnen zijn. Bovendien kan het downloaden, installeren of gebruiken van bepaalde Mobiele Diensten worden verboden of beperkt door uw mobiele provider; niet alle mobiele diensten werken mogelijk met alle providers of apparaten. Daarom bent u als enige verantwoordelijk voor het verifiëren bij uw mobiele provider of de Mobiele Diensten beschikbaar zijn voor uw mobiele apparaat(en), en welke beperkingen of eventuele extra kosten van toepassing zijn op uw gebruik ervan.

 4. Licentie. Bedrijf geeft u een persoonlijke, wereldwijde, royaltyvrije, niet-overdraagbare en niet-exclusieve licentie om de Site en alle software die aan u wordt geleverd als onderdeel van de Services te gebruiken. Deze licentie heeft als enig doel u in staat te stellen gebruik te maken van en te profiteren van de Services zoals geleverd door het Bedrijf, op de manier die is toegestaan door deze Voorwaarden. U mag de site niet reverse-engineeren, decompileren of demonteren of proberen toegang te krijgen tot de broncode voor de site, behalve en alleen voor zover dit uitdrukkelijk is toegestaan door de toepasselijke wetgeving en, voor zover de toepasselijke wetgeving contractuele afstand van dergelijk recht, doet u hierbij afstand van uw rechten om dit te doen.

 5. Handelsmerken van het bedrijf; Auteursrechten. De site wordt beschermd door handelsmerken, auteursrechten en andere wetten van zowel de Verenigde Staten als andere landen. Niets in deze Voorwaarden geeft u het recht om de naam RecyclingBalers, Inc, of een van de handelsmerken, logo's, domeinnamen en andere onderscheidende merkkenmerken of auteursrechtelijk beschermd materiaal van RecyclingBalers, Inc, of een van de aan haar gelieerde ondernemingen, te gebruiken op de Site of elders zoals geleverd door de Services . Alle rechten, titels en belangen in en op de Diensten (exclusief Dealerinhoud geleverd door Dealers, Fabrikantgegevens en Inhoud, en Verkopersinhoud, elk zoals hieronder verder beschreven) zijn en blijven het exclusieve eigendom van het Bedrijf en zijn licentiegevers. Alle feedback, opmerkingen of suggesties die u kunt geven met betrekking tot het Bedrijf of de Diensten zijn geheel vrijwillig en het staat ons vrij om dergelijke feedback, opmerkingen of suggesties naar eigen goeddunken en zonder enige verplichting jegens u te gebruiken.

rekeningen; Abonnementskosten en betaling.

 1. Account aanmaken. Om toegang te krijgen tot alle voordelen van de Site, moet u een account op de Site aanmaken. U ontvangt een wachtwoord en accountaanduiding na het voltooien van het registratieproces van de Services. U bent verantwoordelijk voor het geheimhouden van het wachtwoord en account en bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw wachtwoord of account. U stemt ermee in (a) het Bedrijf onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord of account of enige andere inbreuk op de beveiliging, en (b) ervoor te zorgen dat u uw account aan het einde van elke sessie verlaat. Het Bedrijf kan en zal niet aansprakelijk zijn voor verlies of schade die voortvloeit uit uw niet-naleving van deze Sectie.

 2. Betaalde diensten; Abonnementen. Het Bedrijf kan u kosten in rekening brengen voor bepaalde producten of diensten die via de Site te koop worden aangeboden. Bepaalde producten en diensten van de Site zijn alleen beschikbaar via de aankoop van een lidmaatschapsabonnement (“Betaalde Diensten”). Om Betaalde Diensten te gebruiken, stemt u ermee in een lidmaatschapsabonnement (“Abonnement”) aan te schaffen door het Bedrijf de toepasselijke Abonnementskosten te betalen zoals vermeld op de Site. Ga naar de site voor meer informatie over de verschillende soorten abonnementen en de bijbehorende voordelen, die kunnen worden gewijzigd. Abonnementen kunnen, naar uw keuze, maandelijks of eenmaal per jaar worden gefactureerd. Uw Abonnement gaat in op de dag dat uw Abonnementskosten worden betaald en loopt door voor de volledige looptijd van uw gekochte Abonnement. Advertenties blijven alleen openbaar voor de duur van uw aangewezen Abonnement.

 3. Betaling. U stemt ermee in om uw abonnementskosten en -kosten te betalen met een geldige creditcard of bankpas of een andere aanvaardbare betalingsmethode om toegang te krijgen tot de betaalde services. De betaling kan worden uitgevoerd met behulp van de externe betalingsgateway van het bedrijf ( Stripe ), en alle voorwaarden van een dergelijke transactie zijn uitdrukkelijk onderworpen aan de algemene voorwaarden van die derde partij. Bedrijf behoudt zich het recht voor om vergoedingen en toeslagen te verhogen, inclusief abonnementskosten voor betaalde diensten, of om op elk moment nieuwe vergoedingen in te voeren, na een redelijke kennisgeving die vooraf op deze site is geplaatst of naar u is verzonden op basis van contactgegevens die u opgeeft in uw accountinstellingen. Niettegenstaande het voorgaande, als u een Abonnement op jaarbasis aanschaft, blijft uw tarief gedurende het hele Abonnementsjaar van kracht en kan alleen voor volgende Abonnementsjaren worden verhoogd. Als u een abonnement op maandelijkse basis aanschaft, kan het tarief voor dat abonnement op elk moment worden gewijzigd voor de daaropvolgende maanden, van kracht bij uw volgende aankoop van een abonnement, met of zonder voorafgaande kennisgeving aan u. Het Bedrijf kan toepasselijke verkoop- en/of gebruiksbelasting innen op de verkoop van uw Abonnement en deze belastingen afdragen aan de juiste staat of lokale jurisdictie.

 4. Opzegging abonnement. Uw Abonnement wordt automatisch geannuleerd aan het einde van de door u aangewezen Abonnementsperiode (bijvoorbeeld aanbiedingen van 4, 8 of 12 weken). U kunt uw vermelding ook vóór het einde van uw abonnement verwijderen door naar uw accountinstellingen op de site te gaan. Het verwijderen van een Advertentie voor het einde van uw Abonnement zal niet leiden tot een gedeeltelijke terugbetaling van uw Abonnementskosten.

 5. Naast de hierboven uiteengezette kosten, bent u verantwoordelijk voor alle kosten die verband houden met het verbinden met de Site, inclusief maar niet beperkt tot alle telefoonlijnen (inclusief interlokale kosten, indien van toepassing), telefoon- en computerapparatuur en eventuele servicekosten die nodig zijn om toegang te krijgen tot onze Site, inclusief alle tarieven voor berichten, data en andere tarieven en vergoedingen die door uw mobiele-communicatieprovider worden toegepast voor het gebruik van de Service.

 6. Met het oog op identificatie en facturering stemt u ermee in om het Bedrijf nauwkeurige, volledige en bijgewerkte informatie te verstrekken die nodig is bij de aankoop van een product of dienst op onze Site, inclusief registratie voor een abonnement ("Registratiegegevens"). Registratiegegevens kunnen uw naam, adres, telefoonnummer(s), e-mailadres en toepasselijke creditcard- of debetkaart- of andere betalingsmethodegegevens bevatten (bijv. betaalkaartnummer en vervaldatum). U kunt uw "Mijn account"-pagina controleren om te bepalen of uw registratiegegevens actueel en nauwkeurig zijn. U kunt uw registratiegegevens op elk moment bijwerken via de functie Mijn account door op de link Mijn account bovenaan de startpagina van de site te klikken en u aan te melden met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Het niet naleven van deze bepaling (inclusief maar niet beperkt tot vervalsing van Registratiegegevens) kan, naar keuze van het Bedrijf, resulteren in onmiddellijke opschorting of beëindiging van uw recht om onze Site te gebruiken, inclusief de Betaalde Diensten.

 7. U stemt ermee in om uw Registratiegegevens onmiddellijk bij te werken op uw "Accountinstellingen"-pagina als u weet of vermoedt dat ongeoorloofd gebruik van uw Abonnement of ander product of dienst, of in het geval van een bekende of vermoede inbreuk op de beveiliging, inclusief verlies, diefstal, of ongeoorloofde openbaarmaking van uw creditcard- of debetkaart- of andere betalingsmethode-informatie. In het geval van een inbreuk op de beveiliging van uw kant, blijft u aansprakelijk voor ongeoorloofd gebruik van uw Abonnement of ander product of dienst totdat u uw Registratiegegevens bijwerkt. Als uw creditcard of betaalpas verloopt, wordt geannuleerd, verloren gaat of wordt gebruikt zonder uw toestemming, of als uw betaalde service of andere siteservice zonder uw toestemming kan worden gebruikt, gaat u naar uw pagina "Accountinstellingen" om uw Registratiegegevens of neem contact op met Member Services, telefonisch via ons algemene nummer dat beschikbaar is op de site, of voor een snellere responstijd, via e-mail op [email protected] .

 8. Inhoud van derden; Advertenties. We kunnen advertenties van derden (inclusief links en verwijzingen ernaar) of andere inhoud in elk deel van onze Diensten weergeven, naar eigen goeddunken en zonder toestemming van, of betaling, vergoedingsverlaging of ander krediet aan, Verkopers of Dealers (zoals gedefinieerd onderstaand).

Gebruik van diensten: vermeldingen.

 1. verkopers; Aanbiedingen. Alle gebruikers van de Diensten die hun apparatuur te koop aanbieden op de Site, worden hierin gezamenlijk "Verkopers" genoemd. De Site stelt Verkopers in staat om lijsten ("Vermeldingen") op of via de Site aan te maken, te verzenden en te publiceren, die openbaar beschikbaar is om te bekijken. Het publiceren van een vermelding is een betaalde service en vereist een abonnement.

 1. Verkoopvoorwaarden. Als Verkoper ben je verantwoordelijk voor de juistheid en inhoud van de Advertentie en het aangeboden item. Uw vermelding is mogelijk niet onmiddellijk doorzoekbaar op trefwoord of categorie gedurende enkele uren (of tot 24 uur in sommige omstandigheden). Advertenties blijven op de Site staan voor de duur van je Abonnement, tenzij je de Advertentie eerst opzegt. Inhoud van een vermelding die in strijd is met het beleid van het bedrijf kan naar goeddunken van het bedrijf worden gewijzigd, verdoezeld of verwijderd. We streven ernaar een marktplaats te creëren waar kopers vinden wat ze zoeken. Daarom is de weergave of plaatsing van vermeldingen in zoek- en bladerresultaten afhankelijk van een aantal factoren, waaronder, maar niet beperkt tot:

 • De locatie, zoekopdracht, browse-site en geschiedenis van de koper;

 • de locatie van het item, aanbiedingsformaat, prijs en verzendkosten, servicevoorwaarden, eindtijd, geschiedenis en relevantie voor de gebruikersvraag;

 • De geschiedenis van de verkoper, inclusief vermeldingspraktijken, verkopersbeoordelingen, naleving van het bedrijfsbeleid en feedback; en

 • aantal aanbiedingen dat overeenkomt met de zoekopdracht van de koper.

Om een positieve gebruikerservaring te stimuleren, is het mogelijk dat een advertentie niet wordt weergegeven in sommige zoek- en bladerresultaten, ongeacht de door de koper gekozen sorteervolgorde. Metatags en URL-links die in een vermelding zijn opgenomen, kunnen worden verwijderd of gewijzigd om de resultaten van zoekmachines van derden niet te beïnvloeden.

 1. Geen inhoudsscreening van verkopersvermeldingen; Geen garanties. Het Bedrijf biedt Verkopers de mogelijkheid om vrijelijk Advertenties op de Site te plaatsen, die tekst, foto's, links of andere informatie kunnen bevatten die al dan niet gerelateerd is aan de apparatuur die wordt verkocht. Hoewel het Bedrijf ernaar streeft dat alle Advertenties nauwkeurig zijn en in overeenstemming zijn met alle toepasselijke wetten, begrijpt, stemt u ermee in en erkent u dat het Bedrijf de inhoud van een Advertentie die door een Verkoper is ingediend of openbaar gemaakt, niet vooraf screent, en het Bedrijf ook geen resultaten garandeert - leads, verkopen of anderszins - van enige vermeldingen of uw gebruik van de services.

 1. Rechten van het bedrijf. Niettegenstaande het voorgaande behoudt het Bedrijf zich het recht voor, maar niet de verplichting, om een Advertentie te verwijderen, niet toe te staan of tijdelijk te blokkeren die (i) wij beschouwen als in strijd met deze Voorwaarden, of enige toepasselijke wetgeving, of (ii) in reactie op eventuele klacht(en) van andere gebruikers, met of zonder kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid jegens u. Het Bedrijf garandeert niet de nauwkeurigheid, integriteit, waarheidsgetrouwheid, geschiktheid of kwaliteit van een Advertentie, en elk gebruik van of vertrouwen door u op een Advertentie is op eigen risico en het Bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een dergelijke Advertentie of enige aankoop gedaan als een resultaat daarvan, onder geen enkele omstandigheid.

 1. Verkopersbeoordelingen. We willen dat verkopers en hun aanbiedingen zo betrouwbaar en nauwkeurig mogelijk zijn voor kopers. Om dit doel te vergemakkelijken, kennen we beoordelingen toe aan elke verkoper. U kunt de beste en meest gerenommeerde verkopers op de site vinden door te kijken naar hun verkopersbeoordeling, feedbackscore en het aantal items dat ze hebben verkocht. Wanneer u een artikel op de site koopt, kunt u uw ervaring met de verkoper beoordelen. De beoordelingen die u geeft, worden vervolgens toegevoegd aan de algemene feedback van de verkoper en gedetailleerde scores voor verkopersbeoordelingen. U kunt de feedbackscore van een verkoper op hun vermeldingen onder hun gebruikersnaam bekijken - deze wordt weergegeven als een percentage. Als een verkoper een score van 99,5% heeft, betekent dit dat 99,5% van de kopers die feedback hebben gegeven voor die verkoper een positieve ervaring had.

 1. De Diensten gebruiken. In verband met het gebruik van of toegang tot de Diensten, zult u niet:

 • het schenden of omzeilen van wetten, voorschriften, rechten van derden of onze systemen, beleidsregels of vaststellingen van uw accountstatus;

 • onze Services gebruiken als u geen juridisch bindende contracten kunt sluiten (bijvoorbeeld als u jonger bent dan 18 jaar), of tijdelijk of voor onbepaalde tijd bent geschorst voor het gebruik van onze Site, Services of tools;

 • niet voldoen aan de overeengekomen voorwaarden die zijn bereikt in een Listingtransactie (zoals hieronder gedefinieerd);

 • de aanbiedingsprijs van een item manipuleren of de aanbiedingen van andere verkopers verstoren;

 • valse, onnauwkeurige, misleidende, bedrieglijke, lasterlijke of lasterlijke inhoud plaatsen;

 • enige actie ondernemen die de feedback- of beoordelingssystemen kan ondermijnen; uw abonnement (inclusief verkopersfeedback) en gebruikers-ID overdragen aan een andere partij zonder onze toestemming; spam, ongevraagde of bulk elektronische communicatie, kettingbrieven of piramidespelen verspreiden of posten; virussen of andere technologieën verspreiden die de site of de belangen of eigendommen van gebruikers kunnen schaden;

 • een robot, spider, scraper, tools voor datamining, tools voor het verzamelen en extraheren van gegevens of andere geautomatiseerde middelen gebruiken om toegang te krijgen tot onze Services voor welk doel dan ook, behalve met onze voorafgaande uitdrukkelijke toestemming; de werking van onze Diensten belemmeren, of een onredelijke of onevenredig grote belasting van onze infrastructuur opleggen;

 • een van onze Services-tools exporteren of herexporteren, behalve in overeenstemming met de exportcontrolewetten van alle relevante rechtsgebieden en in overeenstemming met de gepubliceerde regels en beperkingen;

 • inbreuk maken op het auteursrecht, handelsmerk, octrooi, publiciteits-, morele, database- en/of andere intellectuele eigendomsrechten (gezamenlijk "Intellectuele eigendomsrechten") die toebehoren aan of in licentie zijn gegeven aan ons. Sommige, maar niet alle, acties die inbreuk kunnen vormen, zijn het reproduceren, uitvoeren, weergeven, distribueren, kopiëren, reverse-engineeren, decompileren, disassembleren of het voorbereiden van afgeleide werken van inhoud die aan ons of iemand anders toebehoort;

 • inbreuk maken op intellectuele-eigendomsrechten die toebehoren aan derden die worden beïnvloed door uw gebruik van de Services of inhoud plaatsen die niet van u is;

 • zonder hun toestemming informatie over gebruikers verzamelen of anderszins verzamelen;

 • de Services gebruiken voor illegale of onwettige doeleinden, inclusief, maar niet beperkt tot, het stalken of seksueel uitbuiten van een gebruiker;

 • of technische maatregelen omzeilen die worden gebruikt om de Services te leveren;

 1. Bedrijf actie. Als we van mening zijn dat u op enigerlei wijze misbruik maakt van de Site en/of onze Services, kunnen we, naar eigen goeddunken en zonder beperking van andere rechtsmiddelen, uw gebruikersaccount(s) en toegang tot onze Services (tegen betaling) beperken, opschorten of beëindigen. Services of anderszins), Advertenties verwijderen, niet weergeven en/of vertragen, en technische en/of juridische stappen ondernemen om te voorkomen dat u onze Services gebruikt. We behouden ons ook het recht voor om toegang te krijgen tot informatie, deze te lezen, te bewaren en openbaar te maken of om enige andere juridische actie te ondernemen waarvan we redelijkerwijs denken dat deze nodig is om (i) te voldoen aan toepasselijke wetgeving, regelgeving, juridische procedures of verzoeken van de overheid, (ii) deze af te dwingen Voorwaarden, inclusief onderzoek naar mogelijke schendingen hiervan, (iii) fraude, beveiligings- of technische problemen detecteren, voorkomen of anderszins aanpakken, (iv) reageren op verzoeken om gebruikersondersteuning, of (v) de rechten, eigendommen of veiligheid van de gebruikers beschermen en het publiek. Niettegenstaande het voorgaande, maakt het Bedrijf geen persoonlijk identificeerbare informatie bekend aan derden, behalve in overeenstemming met ons Privacybeleid (zoals hieronder verder beschreven). U erkent dat het plaatsen van frauduleuze of opzettelijk misleidende informatie in een Advertentie u kan onderwerpen aan claims van derden en dat geen van de rechten die aan u worden verleend in deze Voorwaarden kan worden ingeroepen als verdediging tegen claims van derden die voortvloeien uit uw plaatsing van dergelijke inhoud.

 1. Afstand van rechten om de vermelding van de verkoper te inspecteren of te beoordelen. Door een vermelding op de site te plaatsen, doet u afstand van alle rechten op voorafgaande inspectie of goedkeuring van marketing- of promotiemateriaal met betrekking tot een dergelijke vermelding. U doet ook afstand van alle rechten op privacy, publiciteit of andere rechten van vergelijkbare aard in verband met uw Advertentie, of een deel daarvan. Voor zover morele rechten niet overdraagbaar of toewijsbaar zijn, doet u hierbij afstand van en stemt u ermee in om nooit enige en alle morele rechten te doen gelden, of om enige actie te ondersteunen, handhaven of toestaan die is gebaseerd op morele rechten die u mogelijk hebt in of met betrekking tot enige Vermelding die u op de site plaatst.

Gebruik van services: transacties en verkopen vermelden.

 1. Het bedrijf bemiddelt niet in de verkoop van producten van aanbiedingen. Bedrijf biedt Verkopers een gepersonaliseerde (anonieme) VoIP-lijn om contact te maken met geïnteresseerde Kopers en Koper en Verkoper zijn als enige verantwoordelijk voor het bespreken van de details van de Advertentie, voorwaarden en alle verkoopvoorwaarden, inclusief, maar niet beperkt tot, de aankoopprijs. Kopers zijn als enige verantwoordelijk voor het gebruik van hun eigen discretie bij het aangaan van een verbintenis om een product van een verkoper of dealer te kopen.

 1. Als koper en verkoper een verkoop of andere transactie overeenkomen, erkennen beide partijen uitdrukkelijk dat we de juridische eigendom van artikelen van de verkoper niet aan de koper overdragen, noch zijn we op enigerlei wijze betrokken bij de daadwerkelijke afhandeling of uitwisseling van een betaling betrokken bij een dergelijke transactie. Voor alle duidelijkheid: we genereren alleen leads - alle aspecten van transacties, inclusief verkopen, transacties of anderszins, vallen volledig buiten onze controle.

 1. Verkopers (en dealers) zijn als enige verantwoordelijk voor het verzekeren van een succesvolle levering van apparatuur die aan hun respectieve koper wordt verkocht.

Inhoud

 1. Wanneer u inhoud levert met behulp van de Services (direct of indirect), verleent u ons een niet-exclusief, wereldwijd, eeuwigdurend, onherroepelijk, royaltyvrij, sublicentieerbaar (via meerdere niveaus) recht om alle Intellectuele eigendomsrechten (zoals hierboven gedefinieerd) die u in die inhoud heeft in verband met onze levering, uitbreiding en promotie van de Services, in alle media die nu bekend zijn of in de toekomst worden ontwikkeld. Voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, doet u afstand van uw recht om uw intellectuele eigendomsrechten op die inhoud af te dwingen tegen Bedrijf, onze rechtverkrijgenden, onze sublicentiehouders en hun rechtverkrijgenden in verband met onze, die rechtverkrijgenden en die sublicentiehouders ' gebruik van die inhoud in verband met onze levering, uitbreiding en promotie van de Services.

 1. U verklaart en garandeert dat u, voor al deze inhoud die u verstrekt, alle benodigde rechten bezit of anderszins beheert om dit te doen en om aan uw verplichtingen onder deze gebruikersovereenkomst te voldoen. U verklaart en garandeert dat dergelijke inhoud juist is. U verklaart en garandeert dat het gebruik van dergelijke inhoud (inclusief afgeleide werken) door ons, onze gebruikers of anderen die een contract met ons hebben, en in overeenstemming met deze gebruikersovereenkomst, geen inbreuk maakt en zal maken op intellectuele eigendomsrechten van derden. . Het bedrijf neemt geen verantwoordelijkheid en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige inhoud die door u of een derde partij wordt verstrekt.

 1. Productgegevens. Wij bieden productgegevens (waaronder afbeeldingen, beschrijvingen en specificaties) die rechtstreeks afkomstig zijn van de websites van de fabrikanten. U kunt die inhoud gebruiken in uw Advertenties of voor evaluatiedoeleinden om producten van bepaalde fabrikanten te vergelijken. We kunnen die toestemming te allen tijde naar eigen goeddunken wijzigen of intrekken. De productgegevens omvatten auteursrechtelijk beschermd materiaal, handelsmerken en ander eigendomsmateriaal. U stemt ermee in om geen copyright-, eigendoms- of identificatiemarkeringen in de productgegevens te verwijderen en geen afgeleide werken te maken op basis van die gegevens (anders dan door de gegevens op te nemen in uw aanbiedingen.

 1. We proberen betrouwbare productgegevens aan te bieden, maar kunnen niet beloven dat de inhoud die via de Services wordt geleverd altijd beschikbaar, nauwkeurig, volledig en up-to-date zal zijn. U stemt ermee in dat het Bedrijf niet verantwoordelijk is voor het onderzoeken of garanderen van de lijsten of inhoud die door derden via de Services wordt geleverd, en dat u niet zult proberen ons of onze gegevensproviders aansprakelijk te stellen voor onnauwkeurigheden of andere problemen met betrekking tot de algemene voorwaarden van enige verkoop. Als verkoper gaat u ermee akkoord ervoor te zorgen dat de inhoud die rechtstreeks aan uw vermeldingen is gekoppeld, juist is. Als koper stemt u ermee in dat u als enige verantwoordelijk bent voor het verifiëren van de juistheid van alle informatie in een aanbieding, inclusief, maar niet beperkt tot, het naleven van de algemene voorwaarden van een verkoop, wat op uw eigen risico is.

 1. Geen banden met fabrikanten. Door bepaalde fabrikanten en/of hun respectieve producten op de site weer te geven, of verkopers en/of dealers toe te staan bepaalde fabrikanten en/of hun respectieve producten als vermeldingen te vermelden via de diensten, kunnen wij, inclusief onze moedermaatschappij, dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen, en onze en hun functionarissen, directeuren, agenten en werknemers, claimen op geen enkele manier eigendom van, banden met of goedkeuring van dergelijke fabrikanten of hun respectieve producten.

 1. Fouten in fabrikant/productgegevens. We streven ernaar om ervoor te zorgen dat alle informatie die beschikbaar is via onze site en diensten nauwkeurig is met betrekking tot alle fabrikanten en productbeschrijvingen, maar we beoordelen geen inhoud die op of via de site is gemaakt. Als we een fout ontdekken of er een melding van krijgen, zullen we deze zo snel mogelijk corrigeren. Als u een fout opmerkt in een aanbieding of andere aan de Diensten gerelateerde inhoud, verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te stellen door een e-mail te sturen naar [email protected] .

Dealer exclusiviteit.

 1. Een "dealer" is een verkoper aan wie het bedrijf het exclusieve recht heeft verleend aan alle kopersleads voor een specifiek gebied voor nieuwe apparatuur. Alleen Bedrijf mag een Verkoper als Dealer goedkeuren. Indien goedgekeurd (een "Exclusieve Dealer"), moet een Verkoper een Dealer Ondersteuningsovereenkomst met het Bedrijf volledig uitvoeren, waarin alle relevante voorwaarden van de Exclusieve Dealer-relatie worden beschreven. Exclusive Dealers mogen ook gebruikte apparatuur verkopen, maar exclusiviteit van Leads heeft alleen betrekking op nieuwe apparatuur.

 1. Zoals verder beschreven in de Dealer Support Agreement, zijn Dealers' Services Betaalde Services en moeten Dealers een jaarlijks abonnementsgeld betalen dat elk jaar automatisch wordt verlengd. Het Bedrijf zal Dealers één (1) week voordat de automatische verlenging van kracht wordt, een sms/e-mail sturen ter herinnering aan hun automatische verlenging. Er vindt geen restitutie plaats voor abonnementen die vroegtijdig worden opgezegd. De Dealer moet het Bedrijf op elk moment voorafgaand aan de automatische verlenging op de hoogte stellen om opzegging van het Abonnement aan te geven. Aanbiedingen zijn onbeperkt met een jaarlijks Dealerabonnement, al dan niet exclusief.

 1. Dealers hebben het recht om gebruikte apparatuur te verkopen zonder een dealerondersteuningsovereenkomst aan te gaan, op voorwaarde dat dealers geen recht hebben op exclusieve leads voor nieuwe apparatuur, tenzij ze zijn goedgekeurd als exclusieve dealer en in dat geval hebben leads alleen betrekking op nieuwe apparatuur.

 1. Dealers die niet zijn goedgekeurd als exclusieve dealers, worden behandeld als verkopers voor aanbiedingen van gebruikte apparatuur en moeten instemmen met en zich houden aan dezelfde voorwaarden van een verkoper als hierboven aangegeven.

Afwijzing van garanties; Beperking van aansprakelijkheid.

 1. We proberen onze Services veilig en beveiligd te houden en naar behoren te laten functioneren, maar we kunnen de continue werking van of toegang tot onze Services niet garanderen. Het is mogelijk dat het vermelden van updates en andere meldingsfunctionaliteit op de Site niet in realtime plaatsvindt. Dergelijke functionaliteit is onderhevig aan vertragingen buiten de controle van het Bedrijf.

 1. U stemt ermee in dat u op eigen risico gebruik maakt van onze Services en dat deze aan u worden geleverd op een "AS IS"- en "AS AVAILABLE"-basis. Dienovereenkomstig sluiten we, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, alle expliciete of impliciete garanties, voorwaarden en bepalingen uit, inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk.

 1. Bovendien, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zijn wij (inclusief onze moedermaatschappij, dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen, en onze en hun functionarissen, directeuren, agenten en werknemers) niet aansprakelijk, en u stemt ermee in ons niet verantwoordelijk te houden, voor enige schade of verliezen (inclusief, maar niet beperkt tot, verlies van geld, goodwill of reputatie, winsten, andere immateriële verliezen of enige speciale, indirecte of gevolgschade) die direct of indirect voortvloeit uit:

 • inhoud die u (direct of indirect) levert met behulp van de Services;

 • uw gebruik van of uw onvermogen om onze Diensten te gebruiken;

 • vertragingen of onderbrekingen in onze Diensten;

 • virussen of andere schadelijke software die zijn verkregen door toegang te krijgen tot of te linken naar, of schade aan uw hardwareapparaat door het gebruik van onze Services;

 • glitches, bugs, fouten of onnauwkeurigheden van welke aard dan ook in onze Services;

 • de inhoud, acties of inactiviteit van derden, inclusief items die worden vermeld met behulp van onze Services of de vernietiging van zogenaamd nep-items;

 • een opschorting of andere actie die is ondernomen met betrekking tot uw account of schending van deze voorwaarden;

 • de duur of manier waarop uw vermeldingen worden weergegeven in zoekresultaten zoals uiteengezet in de sectie Voorwaarden voor vermelding hierboven;

 • uw behoefte om praktijken, inhoud of gedrag aan te passen, of uw verlies van of onvermogen om zaken te doen, als gevolg van wijzigingen in deze gebruikersovereenkomst of ons beleid; of

 • het aangaan van een Listing Transactie, waarmee u akkoord gaat om naar eigen goeddunken te doen.

 1. IN GEEN GEVAL ZAL ENIGE BEDRIJFSPARTIJ AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SPECIALE, INDIRECTE, BEPAALDE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, WINSTVERLIES OF SCHADE VOORTVLOEIEND UIT GEGEVENSVERLIES OF ONDERBREKING VAN HET BEDRIJF ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK EN ALLE INHOUD DAAROP, HETZIJ GEBASEERD OP GARANTIE, CONTRACT, ONRECHTMATIGHEID (INCLUSIEF NALATIGHEID), OF ENIGE ANDERE WETTELIJKE THEORIE, ZELFS ALS DEZE BEDRIJFSPARTIJ OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE BEDRIJFSPARTIJEN HOGER ZIJN DAN HONDERD DOLLARS (US $100,00) OF HET BEDRAG DAT U AAN HET BEDRIJF BETAALD BETAALD IN DE AFGELOPEN ZES MAANDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE BEDRIJFSGERELATEERDE DIENSTEN DIE DE CLA UITVOEREN .

Privacy

 1. Ons privacybeleid (te vinden op de site) beschrijft in detail hoe we omgaan met de informatie die u ons verstrekt wanneer u de service gebruikt. U begrijpt uitdrukkelijk dat u door uw gebruik van de Service instemt met het verzamelen en gebruiken (zoals uiteengezet in het Privacybeleid) van dergelijke informatie, inclusief de overdracht van deze informatie naar en door de Verenigde Staten en/of andere landen voor de gebruik, opslag en verwerking door het Bedrijf en zijn gelieerde ondernemingen.

Autorisatie om contact met u op te nemen; Oproepen opnemen; Berichtinhoud analyseren

 1. Bedrijf kan contact met u opnemen via automatisch gekozen of vooraf opgenomen oproepen en sms-berichten, op elk telefoonnummer dat u ons hebt verstrekt, om: (i) u op de hoogte te stellen van uw account; (ii) problemen met uw account oplossen; (iii) een geschil op te lossen; (iv) een schuld innen; (v) uw mening peilen via enquêtes of vragenlijsten; of (vi) indien anderszins noodzakelijk om uw account te onderhouden of deze Gebruikersovereenkomst, ons beleid, de toepasselijke wetgeving of enige andere overeenkomst die we met u hebben, af te dwingen. Het Bedrijf kan ook contact met u opnemen via automatisch gekozen of vooraf opgenomen oproepen en sms-berichten voor marketingdoeleinden (bijv. aanbiedingen en promoties), als u instemt met dergelijke communicatie. Onze verzameling, gebruik, openbaarmaking, bewaring en bescherming van uw persoonlijke informatie wordt beheerst door ons privacybeleid. Zoals beschreven in ons Privacybeleid, kan het Bedrijf andere telefoonnummers voor u verzamelen en kan het handmatige niet-marketingoproepen plaatsen naar elk van die nummers en automatisch gekozen niet-marketingoproepen naar een vaste lijn. Standaard telefoonminuten en sms-kosten kunnen van toepassing zijn en kunnen kosten voor overschrijding bevatten als u uw abonnementslimieten heeft overschreden. Als u dergelijke berichten niet wilt ontvangen, kunt u uw communicatievoorkeuren op elk moment wijzigen, ook via het gedeelte uw communicatievoorkeuren van uw account.

 1. Bedrijf kan uw telefoonnummer delen met zijn geautoriseerde serviceproviders, zoals vermeld in ons privacybeleid. Deze serviceproviders kunnen contact met u opnemen via automatisch gekozen of vooraf opgenomen oproepen en sms-berichten, alleen als dit door het Bedrijf is geautoriseerd om de hierboven genoemde doeleinden uit te voeren.

 1. Het Bedrijf kan, zonder verdere kennisgeving of waarschuwing en naar eigen goeddunken, telefoongesprekken die u of iemand die namens u handelt met het Bedrijf of zijn agenten monitoren of opnemen voor kwaliteitscontrole en trainingsdoeleinden, of voor zijn eigen bescherming.

 1. De geautomatiseerde VoIP-systemen van het bedrijf registreren elk gesprek tussen gebruikers tijdens een listingtransactie. Het bedrijf kan op elk moment opnames van listingtransacties en de inhoud opslaan om frauduleuze activiteiten of schendingen van deze voorwaarden op te sporen. Het bedrijf behoudt zich ook het recht voor om de inhoud van een aanbiedingstransactie in te dienen bij juridische autoriteiten in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Door de Services te gebruiken en een Advertentietransactie uit te voeren, erkent u dat u wordt geregistreerd en dat u ermee instemt.

IP-inbreuk

 1. Melding van beweerde inbreuk. We respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen en we verwachten dat onze gebruikersgemeenschap hetzelfde zal doen. Het is gebruikers dus uitdrukkelijk verboden om Inhoud van Bijdragers te plaatsen die de intellectuele eigendomsrechten van iemand anders schendt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrechten en andere eigendomsrechten. Als u een auteursrechteigenaar of een agent van een auteursrechteigenaar bent en van mening bent dat enige Bijdragerinhoud inbreuk maakt op uw auteursrechten, kunt u een "Melding van beweerde inbreuk" indienen in overeenstemming met de Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") door onze Copyright Agent ( hieronder aangegeven) met de volgende schriftelijke informatie (zie 17 USC 512(c)(3) voor meer details):

   1. Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar of een agent van een exclusief recht dat naar verluidt is geschonden;

   2. Identificatie van het auteursrecht waarvan wordt beweerd dat het is geschonden;

   3. Identificatie van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt of het onderwerp is van inbreukmakende activiteiten en dat moet worden verwijderd of waarvan de toegang moet worden uitgeschakeld en informatie die redelijkerwijs voldoende is om de dienstverlener in staat te stellen het materiaal te lokaliseren, als volgt:

  • Weergavenaam

  • gebruikersnaam

  • Inhoud titel/beschrijving

  • Datum van plaatsing

  • Tijdstip van posten

  • Inhoudspagina-URL (indien beschikbaar)

   1. Informatie die redelijkerwijs voldoende is om de serviceprovider in staat te stellen contact met u op te nemen, zoals een adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, een e-mailadres;

   2. Een verklaring dat u te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover wordt geklaagd niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, zijn vertegenwoordiger of de wet, en;

   3. Een verklaring, gedaan op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie juist is en dat u de eigenaar van het auteursrecht bent of gemachtigd bent om namens de eigenaar op te treden.

 1. Aangewezen auteursrechtagent. Onze aangewezen Copyright Agent voor kennisgeving van vermeende inbreuk op het auteursrecht op de Service kan worden gecontacteerd via:

  • Via US Mail: Copyright Agent – RecyclingBalers, Inc, c/o AltView Law Group, LLP – 12100 Wilshire Blvd., Suite 800, Los Angeles, CA 90025

  • Via e-mail: [email protected]

 1. Bedrijf actie. We respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen en zullen reageren op duidelijke meldingen van vermeende inbreuk. U erkent dat als u niet aan alle voorgaande vereisten voldoet, uw Kennisgeving mogelijk ongeldig is. We behouden ons het recht voor om content van bijdragers waarvan wordt beweerd dat deze inbreuk maakt, te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving aan u en naar eigen goeddunken. In passende omstandigheden, zoals in gevallen van herhaalde inbreuk, behouden wij ons ook het recht voor om het account van de inbreukmakende bijdrager naar eigen goeddunken op te schorten of te beëindigen.

 1. Herhaal Inbreukbeleid. Het intellectueel eigendomsbeleid van het bedrijf is om (i) materiaal te verwijderen of de toegang uit te schakelen tot materiaal waarvan het bedrijf te goeder trouw gelooft, na kennisgeving van een eigenaar van intellectueel eigendom of zijn of haar agent, inbreuk maakt op het intellectuele eigendom van een derde partij door beschikbaar te stellen via de Dienst; en (ii) alle Contributor-inhoud te verwijderen die naar de Site of via de Service is geüpload door "herhaalde inbreukmakers". Het bedrijf beschouwt een "herhaalde inbreukmaker" als elke bijdrager die inhoud van een bijdrage heeft geüpload naar de site of via de service en voor wie het bedrijf meer dan twee verwijderingsverzoeken heeft ontvangen in overeenstemming met de bepalingen van 17 USC § 512 met betrekking tot een dergelijke bijdrager Inhoud. Het bedrijf kan echter naar eigen goeddunken het account van een bijdrager beëindigen na ontvangst van een enkele melding van beweerde inbreuk of op eigen besluit van het bedrijf.

 1. Tegenmelding. Als u een melding van het Bedrijf ontvangt dat materiaal dat door u op of via de Service beschikbaar is gesteld, het onderwerp is geweest van een Kennisgeving van Geclaimde Inbreuk, dan hebt u het recht om het Bedrijf een “Tegenmelding” te sturen die, om moet schriftelijk worden verstrekt aan de aangewezen agent van het bedrijf via een van de methoden die zijn beschreven in sectie 5.II hierboven, en moet in wezen de volgende informatie bevatten:

   1. Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die bevoegd is om op te treden namens de eigenaar van het (de) werk(en) waarop vermeend geschonden is/zijn;

   2. Identificatie van werken of materialen waarop inbreuk wordt gemaakt, of, indien meerdere werken onder een enkele kennisgeving vallen, dan een representatieve lijst van dergelijke werken;

   3. Identificatie van het specifieke materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt of het onderwerp is van inbreukmakende activiteiten en dat moet worden verwijderd of waartoe de toegang moet worden uitgeschakeld, en informatie die redelijkerwijs voldoende is om het Bedrijf in staat te stellen het materiaal te lokaliseren;

   4. Informatie die redelijkerwijs voldoende is om het Bedrijf in staat te stellen contact met u op te nemen, zoals een adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, een e-mailadres waarop contact met u kan worden opgenomen;

   5. Een verklaring dat u te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover wordt geklaagd niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, zijn vertegenwoordiger of de wet; en

   6. Een verklaring dat de informatie in de melding juist is, en op straffe van meineed, dat u bevoegd bent om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht dat naar verluidt is geschonden.

We raden u aan om een advocaat te raadplegen en/of 17 USC § 512 te raadplegen om te bevestigen dat u verplicht bent een geldige kennisgeving van beweerde inbreuk te verstrekken.

 1. Opnieuw posten van inhoud van bijdragers onder voorbehoud van een verweer. Als u een Verweer indient bij het Bedrijf in reactie op een Kennisgeving van een beweerde inbreuk, zal het Bedrijf de persoon die de Kennisgeving van de beweerde inbreuk heeft gedaan onmiddellijk een kopie van uw Verweer verstrekken en die persoon informeren dat het Bedrijf de verwijderde Contributor-inhoud of stopt het uitschakelen van de toegang ertoe binnen tien (10) werkdagen, en het Bedrijf zal de verwijderde Contributor-inhoud vervangen en de toegang tot de inhoud niet meer uitschakelen binnen tien (10) en niet meer dan veertien (14) werkdagen na ontvangst van het verweerschrift, tenzij de aangewezen agent van het bedrijf bericht ontvangt van de partij die de melding van beweerde inbreuk heeft ingediend dat een dergelijke persoon een procedure heeft ingediend om een gerechtelijk bevel te verkrijgen om de bijdrager te weerhouden van inbreukmakende activiteiten met betrekking tot het materiaal op de website van het bedrijf. systeem of netwerk.

 1. Valse kennisgevingen van beweerde inbreuk of verweren. De Copyright Act (17 USC § 512(f)) bepaalt, voor zover relevant:

"[iedere] persoon die bewust een verkeerde voorstelling geeft van [Sectie 512 van de Copyright Act (17 USC § 512)] (1) dat materiaal of activiteit inbreuk maakt, of (2) dat materiaal of activiteit per ongeluk is verwijderd of uitgeschakeld of verkeerde identificatie, is aansprakelijk voor alle schade, inclusief kosten en advocatenhonoraria, opgelopen door de vermeende inbreukmaker, door een auteursrechthebbende of een geautoriseerde licentiehouder van het auteursrecht, of door een dienstverlener, die door een dergelijke verkeerde voorstelling van zaken wordt benadeeld, als gevolg van [ het Bedrijf] vertrouwen op een dergelijke verkeerde voorstelling van zaken bij het verwijderen of blokkeren van toegang tot het materiaal of de activiteit waarvan beweerd wordt dat het inbreuk maakt, of bij het vervangen van het verwijderde materiaal of het stoppen met het blokkeren van de toegang ertoe.”

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om schadevergoeding te eisen van elke partij die een kennisgeving van beweerde inbreuk of een verweer indient in strijd met de wet.

Toestemming voor elektronische communicatie

 1. Door de Dienst te gebruiken, stemt u er hierbij mee in om bepaalde elektronische communicatie van ons te ontvangen, zoals verder beschreven in het Privacybeleid. Lees het privacybeleid voor meer informatie over uw keuzes met betrekking tot onze elektronische communicatiepraktijken. U stemt ermee in dat alle kennisgevingen, overeenkomsten, openbaarmakingen of andere communicatie die we u elektronisch sturen, voldoen aan alle wettelijke communicatievereisten, inclusief dat dergelijke communicatie schriftelijk is.

Juridische geschillen

LEES DIT SECTIE AANDACHTIG DOOR. HET INVLOEDT UW RECHTEN EN ZAL EEN AANZIENLIJKE INVLOED HEBBEN OP HOE CLAIMS DIE U EN HET BEDRIJF TEGEN ELKAAR HEBBEN, WORDEN OPGELOST

 1. U en het Bedrijf komen overeen dat elke claim of geschil bij wet of billijkheid dat is ontstaan of kan ontstaan tussen u en Bedrijf (inclusief een claim of geschil tussen u en een externe agent van Bedrijf) dat op enigerlei wijze verband houdt met of ontstaat uit deze of eerdere versies van deze Gebruikersovereenkomst, zal uw gebruik van of toegang tot de Services, de acties van het Bedrijf of zijn agenten, of producten of services die worden verkocht of gekocht via het gebruik van de Services, worden opgelost in overeenstemming met de bepalingen uiteengezet in deze sectie Juridische geschillen.

 2. Toepasselijk recht. U stemt ermee in dat, behalve voor zover dit niet in overeenstemming is met of wordt uitgesloten door de federale wetgeving, de wetten van de staat Colorado, ongeacht de principes van wetsconflicten, van toepassing zijn op deze gebruikersovereenkomst en op elke claim of geschil dat is ontstaan of kan ontstaan tussen u en het Bedrijf, tenzij anders vermeld in deze Gebruikersovereenkomst.

 3. Verplichte arbitrage. Lees dit aandachtig door. Het tast uw rechten aan. HET BEDRIJF (EN HAAR RESPECTIEVE OUDERS, DOCHTERONDERNEMINGEN, GELIEERDE ONDERNEMINGEN, VOORGAANDE IN BELANG, OPVOLGERS, TOEGESTANE OPDRACHTEN), U EN ALLE ANDERE PARTIJEN WAARVAN U TOEGANG TOT DE DIENST MAAKT KOMEN AKKOORD MET ARBITRAGE (BEHALVE VOOR M RECHTBANK), ALS DE EXCLUSIEVE VORM VAN GESCHILLENBESLECHTING, BEHALVE ZOALS HIERONDER BEPAALD, VOOR ALLE GESCHILLEN EN CLAIMS DIE VOORTVLOEIEN UIT OF MET BETREKKING TOT DEZE VOORWAARDEN OF DE DIENST. Arbitrage is informeler dan een rechtszaak. Arbitrage maakt gebruik van een neutrale arbiter in plaats van een rechter of jury, maakt meer beperkte ontdekking mogelijk dan in de rechtbank en is onderworpen aan zeer beperkte toetsing door rechtbanken. Arbiters kunnen dezelfde schadevergoeding toekennen als een rechtbank. Bezoek www.adr.org voor meer informatie.

 4. Arbitrage starten. Een partij die van plan is om arbitrage te vragen, moet eerst naar de andere, door een gerenommeerde koerier met een trackingmechanisme, een schriftelijke kennisgeving van intentie tot arbitrage sturen (een "Kennisgeving"), of, bij gebrek aan een door u opgegeven postadres naar het Bedrijf, aan u via een andere methode die het Bedrijf ter beschikking staat, inclusief via e-mail. De kennisgeving aan het bedrijf moet worden gericht aan: RecyclingBalers, Inc, – 7440 S. Blackhawk St., Ste. 8-204 Englewood, CO 80112; met een kopie gestuurd naar: AltView Law Group, LLP – 12100 Wilshire Blvd., Suite 800, Los Angeles, CA 90025, Attn: Jason W. Brooks, Esq. ( [email protected] ) (het "adres voor kennisgeving van arbitrage"). De Kennisgeving moet (i) de aard en de basis van de claim of het geschil beschrijven; en (ii) de gevraagde specifieke voorziening uiteenzetten (de "Vordering"). Als u en het Bedrijf geen overeenstemming bereiken om de claim binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de Kennisgeving op te lossen, kunnen u of het Bedrijf een arbitrageprocedure starten zoals hieronder uiteengezet of een claim indienen bij de rechtbank voor geringe vorderingen. DE ARBITRAGE WORDT BEHEERD DOOR JAMS (“JAMS”) IN OVEREENSTEMMING MET DE GESTROOMLIJNDE ARBITRAGEREGELS EN PROCEDURES VAN JAMS OF VOLGENDE VERSIES DAARVAN, INCLUSIEF DE OPTIONELE PROCEDURE VOOR BEROEP (DE “JAMS-REGELS”). De Jams-regels en JAMS-formulieren zijn beschikbaar op www.jamsadr.com.

 5. Arbitrageprocedure. De arbitrage zal in het Engels worden gevoerd. Een enkele onafhankelijke en onpartijdige arbiter met zijn of haar hoofdvestiging in Arapahoe County, Colorado zal worden benoemd in overeenstemming met de Jams Rules, zoals hierin gewijzigd. U en het bedrijf komen de volgende regels overeen, die bedoeld zijn om het geschillenbeslechtingsproces te stroomlijnen en de kosten en lasten voor de partijen te verminderen: (i) de arbitrage wordt online gevoerd en/of is uitsluitend gebaseerd op schriftelijke opmerkingen, de specifieke manier waarop te kiezen door de partij die de arbitrage inleidt; (ii) de arbitrage vereist geen persoonlijke verschijning door de partijen of getuigen, tenzij de partijen onderling schriftelijk anders zijn overeengekomen; en (iii) elk oordeel over de uitspraak van de arbiter kan worden ingediend bij een bevoegde rechtbank.

 6. Billijke verlichting; Geen voorlopige voorziening. De voorgaande bepalingen van deze sectie Geschillenbeslechting zijn niet van toepassing op claims waarin een van de partijen een billijke vergoeding zoekt om het intellectuele eigendom van die partij te beschermen, met inbegrip van auteursrechten, handelsmerken of octrooien. U erkent dat, in het geval dat het Bedrijf of een derde deze Voorwaarden schendt, de schade of schade, indien van toepassing, u niet het recht geeft om een gerechtelijk bevel of andere billijke vergoeding tegen het Bedrijf te zoeken, en uw enige remedie zal zijn voor geldelijke schadevergoeding, behoudens de beperkingen van aansprakelijkheid zoals uiteengezet in deze voorwaarden.

 7. Beweringen. U en het Bedrijf komen overeen dat, niettegenstaande eventuele andere rechten die de partij kan hebben op grond van de wet of het eigen vermogen, elke rechtsvordering die voortvloeit uit of verband houdt met deze Voorwaarden, of de Service, met uitzondering van een claim voor schadevergoeding, moet beginnen binnen één (1) jaar nadat de oorzaak van de actie is ontstaan. Anders is een dergelijke rechtsgrond permanent uitgesloten. Alle vorderingen die u tegen het Bedrijf indient, moeten worden opgelost in overeenstemming met deze sectie Geschillenbeslechting. Alle claims die zijn ingediend of ingediend in strijd met deze sectie Geschillenbeslechting, worden als onjuist ingediend beschouwd. Mocht u een claim indienen die in strijd is met deze sectie Geschillenbeslechting, dan kan het Bedrijf de honoraria en kosten van advocaten tot vijfduizend dollar ($ 5.000) terugvorderen, op voorwaarde dat het Bedrijf u schriftelijk op de hoogte heeft gesteld van de onjuist ingediende claim en u hebt nagelaten om de vordering onmiddellijk intrekken.

 8. Voorwaarden Wijzigingen. In het geval dat het bedrijf een toekomstige wijziging aanbrengt in de verplichte arbitragebepaling (anders dan een wijziging in het adres van de arbitragemelding van het bedrijf), kunt u een dergelijke wijziging afwijzen door ons binnen 30 dagen na de wijziging in de arbitragekennisgeving van het bedrijf een schriftelijke kennisgeving te sturen. Adres, in welk geval uw Account en uw licentie om de Service hieronder te gebruiken onmiddellijk worden beëindigd. Deze bepaling inzake geschillenbeslechting, zoals van kracht onmiddellijk voorafgaand aan de wijzigingen die u afwijst, blijft van kracht na beëindiging van deze voorwaarden.

Vergoeding

 1. U zult ons (inclusief onze gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, evenals onze en hun respectieve functionarissen, directeuren, werknemers, agenten) (gezamenlijk de "Bedrijfspartijen") schadeloos stellen en vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke juridische kosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Gebruikersovereenkomst, uw oneigenlijk gebruik van de Services of uw schending van een wet of de rechten van een derde partij.

Geschillen van derden

 1. Voor zover wettelijk toegestaan, is elk geschil dat u heeft met een derde partij die voortvloeit uit uw gebruik van de Diensten, met inbegrip van, bij wijze van voorbeeld en niet beperkt tot, een Koper, Verkoper of Dealer, of hun gelieerde ondernemingen, rechtstreeks tussen u en dergelijke derde partij, en u vrijwaart de Bedrijfspartijen onherroepelijk van alle claims, eisen en schade (feitelijke en gevolgschade) van elke soort en aard, bekend en onbekend, die voortkomen uit of in enig opzicht verband houden met dergelijke geschillen. Bij het aangaan van deze vrijwaring doet u uitdrukkelijk afstand van enige bescherming (wettelijk of anderszins) die anders de dekking van deze vrijgave zou beperken tot alleen die claims waarvan u weet of vermoedt dat ze in uw voordeel bestaan op het moment dat u akkoord gaat met deze vrijgave.

Diversen.

 1. Tenzij anders bepaald in deze Gebruikersovereenkomst, als een bepaling van deze Gebruikersovereenkomst ongeldig, nietig of om welke reden dan ook niet-afdwingbaar wordt geacht, zal een dergelijke bepaling worden geschrapt en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. Naar eigen goeddunken kunnen we deze gebruikersovereenkomst toewijzen en in dat geval zullen we een kennisgeving op de site plaatsen.

 2. Behalve zoals uitdrukkelijk overeengekomen door het bedrijf en u, vormen deze voorwaarden de volledige overeenkomst tussen u en het bedrijf met betrekking tot het onderwerp hiervan, en vervangen ze alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, schriftelijk of mondeling, tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp hierin van belang. Sectiekoppen zijn alleen voor referentiedoeleinden en beperken de reikwijdte of reikwijdte van een dergelijke sectie niet. Ons nalaten om te handelen met betrekking tot een inbreuk door u of anderen, doet geen afstand van ons recht om op te treden met betrekking tot volgende of soortgelijke inbreuken. We kunnen niet garanderen dat we actie zullen ondernemen tegen alle inbreuken op deze Gebruikersovereenkomst.

 3. Wijzigingen in deze voorwaarden. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat het bedrijf deze voorwaarden op elk moment naar eigen goeddunken zonder voorafgaande kennisgeving kan wijzigen, op voorwaarde dat het bedrijf redelijke inspanningen zal leveren om u vooraf op de hoogte te stellen van alle materiële wijzigingen die op u van toepassing kunnen zijn, inclusief door het plaatsen van van een herziene versie van deze Voorwaarden die u mogelijk moet accepteren om de Services te blijven gebruiken. U kunt op elk moment een actueel, effectief exemplaar van deze voorwaarden lezen door de juiste link op de site te selecteren. De herziene voorwaarden worden van kracht op het moment van publicatie. Elk gebruik van de Services na een dergelijke datum houdt in dat u dergelijke herziene voorwaarden accepteert. Als een wijziging in deze voorwaarden voor u niet acceptabel is, is uw enige remedie om de site niet meer te bezoeken, te browsen en anderszins te gebruiken. Deze voorwaarden, zoals ze kunnen worden gewijzigd, zijn van toepassing op alle updates die het bedrijf aan u levert die een deel van de site vervangen en/of aanvullen, tenzij een dergelijke update vergezeld gaat van een afzonderlijke licentie of herziene voorwaarden, in welk geval de voorwaarden van die licentie of herziene voorwaarden zullen gelden. Niettegenstaande de voorgaande zinnen van deze sectie, zijn er geen herzieningen van deze voorwaarden van toepassing op enig geschil tussen u en het bedrijf dat is ontstaan vóór de ingangsdatum van een dergelijke herziening.

 4. Het beleid en de voorwaarden op onze Services kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wijzigingen worden van kracht wanneer we ze op de Site plaatsen.

 5. Als u een account aanmaakt of gebruikt namens een zakelijke entiteit, verklaart u dat u bevoegd bent om namens een dergelijk bedrijf op te treden en het bedrijf te binden aan deze Gebruikersovereenkomst. Een dergelijk account is eigendom van en wordt beheerd door de bedrijfsentiteit. Er is geen agentschap, partnerschap, joint venture, werknemer-werkgever of franchisegever-franchisenemer-relatie bedoeld of gecreëerd door deze Gebruikersovereenkomst.

 6. Deze Gebruikersovereenkomst en alle voorwaarden en beleidsregels die via onze Services zijn gepubliceerd, vormen de volledige afspraak en overeenkomst tussen u en het Bedrijf en vervangen alle eerdere afspraken en overeenkomsten van de partijen.

 7. De volgende secties blijven van kracht na beëindiging van deze gebruikersovereenkomst: vergoedingen, inhoud, afwijzing van garanties; Beperking van aansprakelijkheid; Vrijwaring, Vrijwaring, Derde Geschillen en Diversen.

 8. Als u een inwoner van Californië bent, in overeenstemming met Cal. civ. Code §1789.3, kunt u klachten melden aan de Complaint Assistance Unit van de Division of Consumer Services van het California Department of Consumer Affairs door schriftelijk contact met hen op te nemen op 400 R Street, Sacramento, CA 95814, of per telefoon op (800) 952- 5210

 9. Contact: Als u vragen of opmerkingen heeft over deze voorwaarden of uw gebruik van de diensten, neem dan contact met ons op via [email protected]

Laatste update: 17 mei 2019