ÅTERVINNINGSBALERARE, INKL. SERVICEVILLKOR

Senast uppdaterad: 26 augusti 2019

VIKTIGT - LÄS VÄNLIGA VILLKOREN NÄR DU INNAN DU ANVÄNDER RECYCLINGBALERS.COM-WEBBPLATSEN (SOM DEFINERADE NEDAN) - MED DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN ERKÄNNER DU ATT DU HAR LÄST DETTA AVTAL, ATT DU FÖRSTÅR DET ATT DU GODKÄNNER ATT DU GODKÄNNER ATT DU GODKÄNNER ATT DU GODKÄNNER ATT DU GODKÄNNER ATT DU GODKÄNNER ATT DU GODKÄNNER ATT DU GODKÄNNER ATT DU GODKÄNNER ATT DU GODKÄNNER ATT VILLKOR. OM DU INTE GODKÄNNER VILLKOREN HÄR, ANVÄND INTE TJÄNSTEN OCH RADERA DITT KONTO OMedelbart.

Dessa villkor anger avtalet ("Användaravtal") mellan dig ("dig"), antingen som enskild eller som en affärsenhet, och RecyclingBalers, Inc, ett Colorado-bolag med begränsat ansvar ("Företag", "vi, ”“ Oss ”eller“ vår ”) som styr din användning av RecyclingBalers.com (“ sajten ”), som ägs och drivs av företaget, och alla relaterade tjänster, produkter, aspekter, funktioner, innehåll och derivat tillgängliga på eller via webbplatsen ("tjänsterna").

Webbplatsen, inklusive tjänsterna, erbjuds med förbehåll för ditt godkännande utan ändring av alla villkor som finns häri och alla andra driftsregler, policyer och procedurer (inklusive företagets sekretesspolicy ("integritetspolicy"), som kan hittas direkt på webbplatsen och införlivas häri genom referens) som kan publiceras då och då och göras tillgängliga för dig på webbplatsen. Du samtycker till att följa alla villkor i detta användaravtal när du öppnar eller använder våra tjänster.

Om RecyclingBalers.com

 1. Tjänsterna består av (i) en marknadsplats för leadgenerering online som ansluter köpare (”köpare”) till säljare och exklusiva återförsäljare (enligt definition nedan) med avseende på utrustning som används inom avfalls- och återvinningsindustrin; och (ii) verktyg som gör det möjligt för användare att jämföra och utvärdera specifikationer för sådan utrustning. Även om vi kan hjälpa till med att underlätta försäljning av utrustning genom våra tjänster har företaget ingen kontroll över och garanterar inte: förekomsten, kvaliteten, säkerheten eller lagligheten av annonser som annonseras; sanningen eller noggrannheten i användarnas innehåll eller listor; säljarnas förmåga att sälja varor; köparnas förmåga att betala för varor; eller att en köpare eller säljare faktiskt slutför en transaktion eller returnerar en artikel.

 2. Åldersgräns. Tjänsterna är begränsade för användning av personer under 13 år eller för användare som tidigare tagits bort från webbplatsen av företaget. Innan du använder tjänsterna bekräftar du att du antingen är arton (18) år eller äldre, en frigjord minderårig eller har lagligt samtycke från föräldrar eller vårdnadshavare och att du är fullt kapabel och kompetent att ingå, följa och följa dessa Villkor.

 3. Mobilåtkomst. Webbplatsen är tillgänglig via mobiltelefon, surfplatta eller annan trådlös enhet (tillsammans, "Mobiltjänster"). Din åtkomst till webbplatsen via mobiltjänsterna är härmed en bekräftelse och acceptans av din mobiloperatörs normala meddelanden, data och andra priser och avgifter, som kan gälla. Dessutom kan nedladdning, installation eller användning av vissa mobiltjänster vara förbjudet eller begränsat av din mobiloperatör; inte alla mobiltjänster kanske fungerar med alla operatörer eller enheter. Därför är du ensam ansvarig för att verifiera med din mobiloperatör huruvida Mobiltjänsterna är tillgängliga för dina mobila enheter och vilka begränsningar eller eventuella tilläggskostnader som kan vara tillämpliga på din användning av dem.

 4. Licens. Företaget ger dig en personlig, världsomspännande, royaltyfri, icke-överlåtbar och icke-exklusiv licens att använda webbplatsen och all programvara som tillhandahålls till dig som en del av tjänsterna. Denna licens har det enda syftet att göra det möjligt för dig att använda och dra nytta av tjänsterna som tillhandahålls av företaget på det sätt som tillåts enligt dessa villkor. Du får inte omvandla, dekompilera eller ta isär webbplatsen eller försöka få tillgång till källkoden för webbplatsen, förutom och endast i den utsträckning som det uttryckligen är tillåtet enligt tillämplig lag, och i den utsträckning tillämplig lag tillåter avtalsmässig avstående från sådan rätt, avstår du härmed från dina rättigheter att göra det.

 5. Företagets varumärken; Upphovsrätt. Webbplatsen skyddas av varumärken, upphovsrätt och andra lagar från både USA och utlandet. Ingenting i dessa villkor ger dig rätt att använda RecyclingBalers, Inc, namn eller något av dess dotterbolags varumärken, logotyper, domännamn och andra distinkta varumärkesfunktioner eller upphovsrättsskyddat material som visas på webbplatsen eller någon annanstans som tillhandahålls av tjänsterna . Alla rättigheter, äganderätt och intresse för och till tjänsterna (exklusive återförsäljarinnehåll som tillhandahålls av återförsäljare, tillverkardata och innehåll och säljarinnehåll, var och en, som beskrivs nedan) är och kommer att förbli företagets och dess licensgivares exklusiva egendom. Eventuell feedback, kommentarer eller förslag som du lämnar angående företaget eller tjänsterna är helt frivilliga och vi kommer att kunna använda sådan feedback, kommentarer eller förslag som vi anser lämpligt och utan någon skyldighet gentemot dig.

Konton; Prenumerationsavgifter och betalning.

 1. Konto skapande. För att få åtkomst till webbplatsens fullständiga fördelar måste du skapa ett konto på webbplatsen. Du kommer att få ett lösenord och kontobeteckning när du har slutfört tjänsternas registreringsprocess. Du är ansvarig för att lösenordet och kontot är konfidentiellt och är fullt ansvarigt för alla aktiviteter som sker under ditt lösenord eller konto. Du godkänner att (a) omedelbart meddela företaget om obehörig användning av ditt lösenord eller konto eller andra säkerhetsbrott, och (b) se till att du lämnar ditt konto i slutet av varje session. Företaget kan inte och kommer inte att hållas ansvarigt för förlust eller skada som uppstår till följd av att du inte följer detta avsnitt.

 2. Betalda tjänster; Prenumerationer. Företaget kan ta ut avgifter för vissa produkter eller tjänster som erbjuds till försäljning via webbplatsen. Vissa webbplatsprodukter och tjänster är endast tillgängliga genom köp av ett medlemsabonnemang ("Betalda tjänster"). För att kunna använda betalda tjänster samtycker du till att köpa ett medlemsabonnemang ("prenumeration") genom att betala företaget tillämpliga abonnemangsavgifter som anges på webbplatsen. Gå till sajten för information om de olika prenumerationstyperna och fördelarna med var och en, som kan komma att ändras. Prenumerationer, efter eget val, kan faktureras antingen månadsvis eller en gång per år. Din prenumeration börjar den dag din prenumerationsavgift betalas och fortsätter under hela din köpta prenumeration. Förteckningarna förblir offentliga endast under det du har angett prenumerationen.

 3. Betalning. Du samtycker till att betala dina prenumerationsavgifter och avgifter med ett giltigt kredit- eller bankkort eller annan acceptabel betalningsmetod för att få tillgång till de betalda tjänsterna. Betalning kan genomföras med företagets tredjepartsbetalningsgateway ( Stripe ), och alla villkor för sådan transaktion ska uttryckligen omfattas av sådan tredjeparts villkor . Företaget förbehåller sig rätten att höja avgifter och tillägg, inklusive prenumerationsavgifter för betalda tjänster, eller att när som helst införa nya avgifter, med rimligt meddelande som publiceras i förväg på denna webbplats eller skickas till dig baserat på kontaktinformation som du anger i dina kontoinställningar. Trots det ovanstående, om du köper en prenumeration på årsbasis, förblir din ränta giltig under hela prenumerationsåret och kan endast höjas för efterföljande prenumerationsår. Om du köper en prenumeration månadsvis kan priset för prenumerationen ändras när som helst under de följande månaderna, med verkan vid ditt nästa prenumerationsköp, med eller utan föregående meddelande till dig. Företaget kan samla in tillämplig försäljning och / eller använda skatt på försäljning av ditt prenumeration och överföra dessa skatter till lämplig stat eller lokal jurisdiktion.

 4. Avbeställning av prenumerationen. Ditt abonnemang avbryts automatiskt i slutet av den angivna prenumerationsperioden (till exempel 4, 8 eller 12 veckors listor). Du kan också ta bort din lista innan ditt prenumeration upphör genom att besöka dina kontoinställningar på webbplatsen. Att ta bort en notering före slutet av ditt prenumeration kommer inte att resultera i någon delvis återbetalning av din prenumerationsavgift.

 5. Utöver de avgifter som anges ovan är du ansvarig för alla avgifter som är kopplade till anslutningen till webbplatsen, inklusive utan begränsning alla telefonlinjer (inklusive fjärravgifter, i tillämpliga fall), telefon- och datorutrustning och eventuella serviceavgifter som krävs för att få tillgång till vår webbplats, inklusive alla meddelanden, data och andra priser och avgifter som tillämpas av din mobilkommunikationsoperatör för användning av tjänsten.

 6. För identifiering och fakturering godkänner du att förse företaget med korrekt, fullständig och uppdaterad information som krävs när du köper en produkt eller tjänst på vår webbplats, inklusive registrering för ett prenumeration ("registreringsdata"). Registreringsdata kan innehålla ditt namn, adress, telefonnummer, e-postadress och tillämpligt kredit- eller betalkort eller annan betalningsmetod (t.ex. betalkortnummer och utgångsdatum). Du kan kontrollera sidan "Mitt konto" för att avgöra om din registreringsinformation är aktuell och korrekt. Du kan när som helst uppdatera dina registreringsuppgifter genom funktionen Mitt konto genom att klicka på länken Mitt konto längst upp på webbplatsens startsida och logga in med ditt användarnamn och lösenord. Underlåtenhet att följa denna bestämmelse (inklusive utan begränsning förfalskning av registreringsdata) kan, efter företagets val, leda till omedelbar upphävande eller upphörande av din rätt att använda vår webbplats, inklusive betalda tjänster.

 7. Du samtycker till att omedelbart uppdatera dina registreringsuppgifter på sidan "Kontoinställningar" om du känner till eller misstänker obehörig användning av ditt prenumeration eller annan produkt eller tjänst, eller i händelse av någon känd eller misstänkt säkerhetsintrång, inklusive förlust, stöld, eller obehörig avslöjande av ditt kredit- eller betalkort eller annan betalningsmetodinformation. I händelse av säkerhetsbrott från din sida förblir du ansvarig för obehörig användning av ditt prenumeration eller annan produkt eller tjänst tills du uppdaterar dina registreringsuppgifter. Om ditt kredit- eller bankkort går ut, annulleras, går förlorat eller kan användas utan ditt tillstånd, eller om din betalda tjänst eller annan webbplatstjänst kan användas utan ditt tillstånd, gå till sidan "Kontoinställningar" för att uppdatera din Registreringsdata eller kontakta medlemstjänster, via telefon med vårt allmänna nummer som finns på webbplatsen, eller för en snabbare svarstid, via e-post på [email protected] .

 8. Tredjepartsinnehåll; Annonser. Vi kan visa tredjepartsannonser (inklusive länkar och referenser till dem) eller annat innehåll i någon del av våra tjänster, efter eget gottfinnande och utan samtycke från, eller betalning, avgiftsreduktion eller annan kredit till säljare eller återförsäljare (enligt definition Nedan).

Användning av tjänster: Listor.

 1. Säljare; Listor. Alla användare av tjänsterna som listar sin utrustning för försäljning på webbplatsen kallas här gemensamt "säljare". Webbplatsen gör det möjligt för säljare att skapa, sända och publicera listor ("Listningar") på eller via webbplatsen, som är offentligt tillgänglig för visning. Att publicera en lista är en betald tjänst och kräver ett prenumeration.

 1. Säljarvillkor. Som säljare är du ansvarig för noggrannheten och innehållet i listan och det erbjudna objektet. Din lista kanske inte kan sökas direkt efter nyckelord eller kategori under flera timmar (eller upp till 24 timmar under vissa omständigheter). Listorna kommer att vara på webbplatsen under hela ditt prenumeration, såvida du inte avbryter listan först. Innehållet i en lista som bryter mot någon av företagets policyer kan ändras, fördunklas eller raderas efter företagets gottfinnande. Vi strävar efter att skapa en marknadsplats där köpare hittar det de letar efter. Därför beror utseendet eller placeringen av listor i sök- och bläddringsresultat på olika faktorer, inklusive men inte begränsat till:

 • Köparens plats, sökfråga, webbsajt och historik;

 • artikelns plats, listningsformat, pris och fraktkostnad, servicevillkor, sluttid, historik och relevans för användarfrågan;

 • Säljarens historia, inklusive noteringsmetoder, säljarbetyg, företagets policyöverensstämmelse och feedback; och

 • antal listor som matchar köparens fråga.

För att få en positiv användarupplevelse kanske en Listning inte visas i vissa sök- och bläddringsresultat oavsett vilken sorteringsordning som köparen har valt. Metataggar och URL-länkar som ingår i en Listning kan tas bort eller ändras så att de inte påverkar sökmotorresultat från tredje part.

 1. Ingen säljare listar innehållsskärmning; Inga garantier. Företaget erbjuder säljare möjlighet att fritt publicera annonser på webbplatsen, som kan innehålla text, foton, länkar eller annan information som är relaterad till eller som inte är relaterad till utrustningen som säljs. Medan företaget strävar efter att alla listor ska vara korrekta och i överensstämmelse med alla tillämpliga lagar, förstår du, godkänner och bekräftar att företaget inte förhandsgranskar något listans innehåll som skickats eller publicerats av någon säljare, och företaget garanterar inte heller några resultat - leads, försäljning eller på annat sätt - från alla annonser eller din användning av tjänsterna.

 1. Företagets rättigheter. Trots det ovanstående förbehåller sig företaget och har rätten, men inte skyldigheten, att radera, avvisa eller tillfälligt blockera någon Listing som (i) vi anser strider mot dessa Villkor, eller någon tillämplig lag, eller (ii) i svar på klagomål från andra användare, med eller utan föregående meddelande och utan något ansvar gentemot dig. Företaget garanterar inte riktigheten, integriteten, sanningsenligheten, lämpligheten eller kvaliteten på någon Listing, och all användning eller tillit från dig till någon Listing sker på din egen risk och företaget ska inte hållas ansvarigt för någon sådan Listing eller något köp som gjorts som ett resultat därav, under inga omständigheter.

 1. Säljarbetyg. Vi vill att säljare och deras listor ska vara så tillförlitliga och korrekta som möjligt för köpare. För att underlätta detta mål tilldelar vi betyg till varje säljare. Du kan hitta de bästa och mest ansedda säljarna på webbplatsen genom att titta på deras säljarbetyg, feedbackpoäng och antalet artiklar de har sålt. När du köper ett objekt på webbplatsen kan du betygsätta din upplevelse med säljaren. De betyg du ger läggs sedan till i säljarens övergripande feedback och detaljerade betyg på säljarbetyg. Du kan se en säljares feedbackpoäng på deras listor under deras användarnamn - det visas i procent. Om en säljare har en poäng på 99,5% betyder det att 99,5% av de köpare som lämnade feedback för den säljaren hade en positiv upplevelse.

 1. Använda tjänsterna. I samband med användning eller åtkomst till tjänsterna kommer du inte att:

 • bryta mot eller kringgå lagar, förordningar, tredje parts rättigheter eller våra system, policyer eller bestämningar av ditt kontostatus;

 • använda våra tjänster om du inte kan bilda juridiskt bindande avtal (till exempel om du är under 18 år), eller tillfälligt eller på obestämd tid avbryts från att använda vår webbplats, tjänster eller verktyg;

 • misslyckas med att leverera på överenskomna villkor som uppnåtts i en noteringstransaktion (enligt definition nedan);

 • manipulera priset för en artikel eller störa andra säljares listor;

 • publicera falskt, felaktigt, vilseledande, vilseledande, förtalande eller skändligt innehåll;

 • vidta alla åtgärder som kan undergräva feedback- eller betygssystemen; överföra ditt prenumeration (inklusive återförsäljarfeedback) och användar-ID till en annan part utan vårt samtycke; distribuera eller posta skräppost, oönskad eller bulk elektronisk kommunikation, kedjebrev eller pyramidscheman; distribuera virus eller annan teknik som kan skada webbplatsen eller användarnas intressen eller egendom;

 • använda robot, spindel, skrapa, verktyg för datautvinning, verktyg för datainsamling och extrahering eller andra automatiserade medel för att komma åt våra tjänster för vilket ändamål som helst, utom med vårt tidigare uttryckliga tillstånd; störa arbetet med våra tjänster, eller införa en orimlig eller oproportionerligt stor belastning på vår infrastruktur;

 • exportera eller återexporta något av våra Tjänstverktyg, utom i enlighet med exportkontrollagarna i relevanta jurisdiktioner och i enlighet med upplagda regler och begränsningar;

 • bryter mot upphovsrätt, varumärke, patent, publicitet, moral, databas och / eller andra immateriella rättigheter (tillsammans, "Immateriella rättigheter") som tillhör eller är licensierade till oss. Vissa, men inte alla, åtgärder som kan utgöra intrång är att reproducera, utföra, visa, distribuera, kopiera, omvänd teknik, dekompilera, demontera eller förbereda derivat från innehåll som tillhör oss eller någon annan;

 • bryter mot immateriella rättigheter som tillhör tredje part som påverkas av din användning av tjänsterna eller publicerar innehåll som inte tillhör dig;

 • skörda eller på annat sätt samla in information om användare utan deras samtycke;

 • använda tjänsterna för något olagligt eller olagligt ändamål, inklusive, utan begränsning, förföljelse eller sexuellt utnyttjande av någon användare;

 • eller kringgå tekniska åtgärder som används för att tillhandahålla tjänsterna;

 1. Företagets åtgärd. Om vi tror att du missbrukar webbplatsen och / eller våra tjänster på något sätt kan vi, efter eget gottfinnande och utan att begränsa andra åtgärder, begränsa, stänga av eller avsluta ditt användarkonto (er) och tillgång till våra tjänster (oavsett om det är betalt Tjänster eller annat), ta bort, visa inte och / eller försena listor, och vidta tekniska och / eller juridiska åtgärder för att hindra dig från att använda våra tjänster. Vi förbehåller oss också rätten att få tillgång till, läsa, bevara och avslöja all information eller vidta andra rättsliga åtgärder som vi rimligen anser är nödvändiga för att (i) uppfylla gällande lagar, förordningar, rättsliga förfaranden eller statliga begäranden, (ii) verkställa dessa Villkor, inklusive undersökning av potentiella överträdelser av detta, (iii) upptäcka, förhindra eller på annat sätt ta itu med bedrägerier, säkerhets- eller tekniska problem, (iv) svara på användarstödförfrågningar, eller (v) skydda användarnas rättigheter, egendom eller säkerhet och allmänheten. Trots det ovanstående avslöjar företaget inte personlig identifierande information till tredje part utom i enlighet med vår sekretesspolicy (som beskrivs närmare nedan). Du bekräftar att publicering av bedräglig eller avsiktligt vilseledande information i en Listing kan utsätta dig för tredjepartsanspråk och ingen av de rättigheter som du har beviljats i dessa Villkor får tas upp som ett försvar mot några tredje parts anspråk som härrör från din publicering av sådana innehåll.

 1. Avstående från rättigheter för att inspektera eller granska säljarens notering. Genom att publicera en annons på webbplatsen avstår du från alla rättigheter till förhandsgranskning eller godkännande av marknadsförings- eller marknadsföringsmaterial relaterat till sådan annonsering. Du avstår också från alla rättigheter till sekretess, publicitet eller andra rättigheter av liknande karaktär i samband med din Listing eller någon del därav. I den utsträckning några moraliska rättigheter inte kan överföras eller överlåtas, avstår du härmed och går med på att aldrig hävda alla moraliska rättigheter, eller att stödja, upprätthålla eller tillåta någon handling baserad på moraliska rättigheter som du kan ha i eller med avseende på någon Listar som du publicerar på webbplatsen.

Användning av tjänster: Listning av transaktioner och försäljning.

 1. Företaget förmedlar inte någon försäljning av produkter från Listningar. Företaget förser säljare med en personlig (anonym) VoIP-linje för anslutning till intresserade köpare och köpare och säljare är ensamma ansvariga för att diskutera detaljerna i listan, villkor och alla försäljningsvillkor, inklusive, utan begränsning, köpeskillingen. Köpare är ensamma ansvariga för att använda sitt eget gottfinnande när de förbinder sig att köpa en produkt från en säljare eller återförsäljare.

 1. Om köpare och säljare samtycker till en försäljning eller annan transaktion erkänner båda parter uttryckligen att vi inte överför lagligt äganderätt till objekt från säljaren till köparen, och vi är inte heller involverade på något sätt i den faktiska hanteringen eller utbytet av någon betalning inblandade i en sådan transaktion. För tydlighetens skull genererar vi bara leads - alla aspekter av alla transaktioner, inklusive försäljning, affärer eller på annat sätt, ligger helt utanför vår kontroll.

 1. Säljare (och återförsäljare) är ensamma ansvariga för att framgångsrik leverans av all utrustning som säljs till respektive köpare.

Innehåll

 1. När du tillhandahåller innehåll med hjälp av tjänsterna (direkt eller indirekt) ger du oss en icke-exklusiv, världsomspännande, evig, oåterkallelig, royaltyfri, underlicensierad (genom flera nivåer) rätt att utöva alla immateriella rättigheter (som definierat ovan) du har i det innehållet i samband med vår tillhandahållande, utvidgning och marknadsföring av tjänsterna, i alla media som är kända nu eller utvecklade i framtiden. I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag avstår du från din rätt att genomdriva dina immateriella rättigheter i det innehållet gentemot företaget, våra rättighetshavare, våra underlicensinnehavare och deras rättigheter i samband med våra, dessa rättighetsinnehavare och dessa underlicensinnehavare 'användning av det innehållet i samband med vår tillhandahållande, expansion och marknadsföring av tjänsterna.

 1. Du intygar och garanterar att du, för allt sådant innehåll du tillhandahåller, äger eller på annat sätt kontrollerar alla nödvändiga rättigheter att göra det och att uppfylla dina skyldigheter enligt detta användaravtal. Du intygar och garanterar att sådant innehåll är korrekt. Du intygar och garanterar att användning av sådant innehåll (inklusive härledda verk) av oss, våra användare eller andra i avtal med oss, och i enlighet med detta användaravtal, inte bryter mot någon tredje parts immateriella rättigheter . Företaget tar inget ansvar och tar inget ansvar för innehåll som tillhandahålls av dig eller någon tredje part.

 1. Produktdata. Vi erbjuder produktdata (inklusive bilder, beskrivningar och specifikationer) som kommer direkt från tillverkarens webbplatser. Du kan använda innehållet i dina annonser eller för utvärderingsändamål för att jämföra vissa tillverkares produkter. Vi kan när som helst ändra eller återkalla tillståndet efter eget gottfinnande. Produktinformationen inkluderar upphovsrättsskyddat, varumärkesskyddat och annat skyddsmaterial. Du samtycker till att inte ta bort några upphovsrätts-, äganderätts- eller identifieringsmarkeringar i produktinformationen och inte skapa några derivat som baseras på den informationen (annat än genom att inkludera informationen i dina listor.

 1. Vi försöker erbjuda tillförlitlig produktinformation, men kan inte lova att innehållet som tillhandahålls genom tjänsterna alltid kommer att vara tillgängligt, korrekt, komplett och uppdaterad. Du samtycker till att företaget inte är ansvarigt för att undersöka eller garantera listorna eller innehållet som tillhandahålls av tredje part genom tjänsterna, och att du inte kommer att försöka hålla oss eller våra dataleverantörer ansvariga för felaktigheter eller andra problem relaterade till villkoren för någon försäljning. Som säljare samtycker du till att se till att innehåll som är direkt kopplat till dina annonser är korrekt. Som köpare samtycker du till att du är ensam ansvarig för att verifiera riktigheten av all information som finns i någon lista, inklusive, utan begränsning, att följa villkoren för en försäljning, som ska ske på din egen risk.

 1. Ingen anslutning till tillverkare. Genom att visa vissa tillverkare och / eller deras respektive produkter på webbplatsen, eller låta säljare och / eller återförsäljare lista vissa tillverkare och / eller deras respektive produkter som listningar genom tjänsterna, inklusive våra moderbolag, dotterbolag och dotterbolag och våra och deras befattningshavare, styrelseledamöter, agenter och anställda gör inte på något sätt anspråk på äganderätt till, anslutning till eller godkännande från sådana tillverkare eller deras respektive produkter.

 1. Fel i tillverkar- / produktdata. Vi strävar efter att säkerställa att all information som är tillgänglig via vår webbplats och tjänster är korrekt med avseende på tillverkare och produktbeskrivningar, men vi granskar inte något innehåll som görs på eller via webbplatsen. Om vi råkar hitta eller blir uppmärksamma på ett fel kommer vi att rätta till det så snabbt som möjligt. Om du märker att du tror är ett fel i något Listing eller annat Tjänsterelaterat innehåll, vänligen meddela oss genom att skicka ett e-postmeddelande till [email protected] .

Återförsäljares exklusivitet.

 1. En ”återförsäljare” är en säljare som företaget har beviljat ensamrätt till alla köparledningar för ett specifikt område för ny utrustning. Endast företaget får godkänna en säljare som återförsäljare. Om godkänd (en "exklusiv återförsäljare") måste en säljare fullfölja ett återförsäljaravtal med företaget, som beskriver alla relevanta villkor i exklusivt återförsäljarförhållande. Exklusiva återförsäljare kan också sälja begagnad utrustning men Leads exklusivitet gäller endast ny utrustning.

 1. Som beskrivs mer detaljerat i återförsäljaravtalet är återförsäljarnas betalda tjänster och återförsäljare måste betala en årlig abonnemangsavgift med kommer automatiskt att förnyas varje år. Företaget kommer att skicka en text- / e-postpåminnelse till återförsäljarna om deras automatiska förnyelse en (1) vecka innan automatisk förnyelse träder i kraft. Ingen återbetalning kommer att ges för prenumerationer som annulleras tidigt. Återförsäljaren måste meddela företaget när som helst före automatisk förnyelse för att indikera att abonnemanget sägs upp. Listningarna är obegränsade med ett årligt återförsäljarabonnemang, oavsett om det är exklusivt eller inte.

 1. Återförsäljare har rätt att sälja begagnad utrustning utan att ingå ett återförsäljaravtal, förutsatt att återförsäljare inte har rätt till exklusiva leads för ny utrustning såvida de inte godkänns som exklusiv återförsäljare och i sådana fall endast leder till ny utrustning.

 1. Återförsäljare som inte är godkända som exklusiva återförsäljare behandlas som säljare för listning av begagnad utrustning och måste godkänna och följa samma villkor för en säljare som anges ovan.

Ansvarsfriskrivning; Ansvarsbegränsning.

 1. Vi försöker hålla våra tjänster säkra, säkra och fungera korrekt, men vi kan inte garantera kontinuerlig drift eller åtkomst till våra tjänster. Listningsuppdateringar och andra meddelandefunktioner på webbplatsen kanske inte sker i realtid. Sådan funktionalitet är föremål för förseningar utanför företagets kontroll.

 1. Du samtycker till att du använder våra tjänster på egen risk, och att de tillhandahålls till dig på "AS IS" och "AS TILLGÄNGLIG" -basis. Följaktligen, i den utsträckning som tillåts av tillämplig lag, utesluter vi alla uttryckliga eller underförstådda garantier, villkor och villkor inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier för säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte och icke-intrång.

 1. Dessutom, i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, är vi (inklusive våra moderföretag, dotterbolag och dotterbolag, och våra och deras tjänstemän, styrelseledamöter, agenter och anställda) inte ansvariga, och du samtycker till att inte hålla oss ansvariga för eventuella skador eller förluster (inklusive, men inte begränsat till, förlust av pengar, goodwill eller anseende, vinster, andra immateriella förluster eller några speciella, indirekta eller följdskador) som direkt eller indirekt beror på:

 • innehåll du tillhandahåller (direkt eller indirekt) med hjälp av tjänsterna;

 • din användning av eller din oförmåga att använda våra tjänster;

 • förseningar eller störningar i våra tjänster;

 • virus eller annan skadlig programvara som erhålls genom att komma åt eller länka till eller skada din hårdvaruenhet genom användning av våra tjänster;

 • fel, fel, fel eller felaktigheter av något slag i våra tjänster;

 • innehåll, handlingar eller passivitet från tredje part, inklusive föremål som listas med våra tjänster eller förstörelse av påstådda falska föremål;

 • en avstängning eller annan åtgärd som vidtagits med avseende på ditt konto eller brott mot dessa villkor;

 • hur länge eller hur dina listor visas i sökresultaten enligt avsnittet Listningsvillkor ovan;

 • ditt behov av att ändra praxis, innehåll eller beteende, eller din förlust av eller oförmåga att göra affärer till följd av ändringar i detta användaravtal eller vår policy; eller

 • delta i en noteringstransaktion, som du godkänner att göra efter eget gottfinnande.

 1. INGEN HÄNDELSER ÄR NÅGOT FÖRETAGSPARTY ANSVARIGT FÖR SÄRSKILDA, INDIREKTA, PUNITIVA, TILLFÄLLIGA ELLER FÖLJANDE SKADOR, TAPTA RESULTAT ELLER SKADOR FÖR TAPADE UPPGIFTER ELLER AFFÄRSSTÖRD FÖLJANDE FÖR, ELLER I FÖRBINDELSE MED, ANVÄNDNINGEN ELLER INA OCH NÅGOT INNEHÅLL DÄR, OCH BASERAT PÅ GARANTI, KONTRAKT, TORT (INKLUDERANDE FÖRSLAG) ELLER NÅGON RÄTTSLIG TEORI, ÄVEN OM SÅDAN FÖRETAGSPARTY HAR RÅDT OM MÖJLIGHETEN I SÅDANA SKADOR. FÖRETAGSPARTERNA ÖVERGÅR INTE EN HÄNDRAD DOLLAR (100,00 US $) ELLER DET BELOPP DU BETALADE FÖRETAGET, OM NÅGOT, I DE SISTA MÅNADERNA FÖR ANVÄNDNING AV FÖRETAGSRELATERADE TJÄNSTER SOM GÖR RIS .

Integritet

 1. Vår integritetspolicy (som finns på webbplatsen) beskriver i detalj hur vi hanterar den information du ger oss när du använder tjänsten. Du förstår uttryckligen att genom din användning av Tjänsten samtycker du till insamling och användning (som anges i sekretesspolicyn) av sådan information, inklusive överföring av denna information till och i hela USA och / eller andra länder för användning, lagring och bearbetning av företaget och dess dotterbolag.

Behörighet att kontakta dig; Inspelning av samtal; Analyserar meddelandens innehåll

 1. Företaget kan kontakta dig med autodialed eller förinspelade samtal och SMS-textmeddelanden, på vilket telefonnummer du har angett oss, för att: (i) meddela dig om ditt konto; (ii) felsöka problem med ditt konto; (iii) lösa en tvist; (iv) samla in en skuld; (v) undersöka dina åsikter genom enkäter eller frågeformulär; eller (vi) som annars är nödvändigt för att betjäna ditt konto eller genomdriva detta användaravtal, vår policy, tillämplig lag eller något annat avtal vi kan ha med dig. Företaget kan också kontakta dig med hjälp av autodialed eller förinspelade samtal och textmeddelanden för marknadsföringsändamål (t.ex. erbjudanden och kampanjer) om du samtycker till sådan kommunikation. Vår insamling, användning, avslöjande, lagring och skydd av din personliga information regleras av vår integritetspolicy. Som beskrivs i vår integritetspolicy kan företaget samla in andra telefonnummer åt dig och kan ringa manuella icke-marknadsföringssamtal till något av dessa nummer och autodialed icke-marknadsföringssamtal till vilken fast telefon som helst. Standardavgifter för telefonminuter och text kan tillkomma och kan inkludera överskottsavgifter om du har överskridit dina plangränser. Om du inte vill ta emot sådan kommunikation kan du när som helst ändra din kommunikationspreferens, inklusive genom avsnittet om dina kommunikationspreferenser i ditt konto.

 1. Företaget kan dela ditt telefonnummer med sina auktoriserade tjänsteleverantörer enligt vad som anges i vår integritetspolicy. Dessa tjänsteleverantörer kan kontakta dig med autodialed eller förinspelade samtal och textmeddelanden, endast som auktoriserat av företaget att utföra de syften som anges ovan.

 1. Företaget kan utan ytterligare meddelande eller varning och efter eget gottfinnande övervaka eller spela in telefonsamtal som du eller någon som agerar för dina räken har med företaget eller dess agenter för kvalitetskontroll och utbildning, eller för sitt eget skydd.

 1. Företagets automatiserade VoIP-system registrerar varje samtal som görs mellan användare under en Listing Transaction. Företaget kan när som helst lagra registrerade transaktionsinspelningar och innehållet för att upptäcka för bedräglig aktivitet eller brott mot dessa villkor. Företaget förbehåller sig också rätten att överlämna innehållet i alla noteringstransaktioner till juridiska myndigheter i enlighet med tillämplig lag. Genom att använda tjänsterna och genomföra en noteringstransaktion, bekräftar du att du är och samtycker till att spelas in.

IP-intrång

 1. Rapportering av påstått intrång. Vi respekterar andras immateriella rättigheter och vi förväntar oss att vår användargrupp kommer att göra detsamma. Användare är således uttryckligen förbjudna att publicera något innehåll från Contributor som kränker någon annans immateriella rättigheter, inklusive, utan begränsning, upphovsrätt och andra äganderätt. Om du är upphovsrättsinnehavare eller agent för upphovsrättsinnehavare och tror att något innehåll från innehållsgivarna bryter mot dina upphovsrättar kan du skicka ett ”Meddelande om påstått intrång” i enlighet med Digital Millennium Copyright Act (”DMCA”) genom att tillhandahålla vår upphovsrättsagent ( nedan) med följande skriftliga information (se 17 USC 512 (c) (3) för mer information):

   1. En fysisk eller elektronisk signatur av en person som är auktoriserad att agera på ägarens vägnar eller en agent för en ensamrätt som påstås kränks.

   2. Identifiering av upphovsrätten som påstås ha överträtts;

   3. Identifiering av det material som påstås bryta mot eller vara föremål för intrångsaktivitet och som ska tas bort eller tillgång till vilket ska inaktiveras och information rimligt tillräcklig för att tjänsteleverantören ska kunna lokalisera materialet enligt följande:

  • Visningsnamn

  • Användarnamn

  • Innehållstitel / beskrivning

  • Datum för utstationering

  • Tid för utstationering

  • URL till innehållssida (om tillgänglig)

   1. Information som är tillräckligt tillräcklig för att tjänsteleverantören ska kunna kontakta dig, såsom en adress, telefonnummer och, om tillgänglig, en e-postadress;

   2. Ett uttalande om att du tror i god tro att användning av materialet på det sätt som klagas över inte är auktoriserat av upphovsrättsinnehavaren, dess agent eller lagen, och;

   3. Ett uttalande som görs på grund av mened, att informationen ovan är korrekt och att du är upphovsrättsinnehavaren eller har rätt att agera på ägarens vägnar.

 1. Utsedd upphovsrättsagent. Vår utsedda upphovsrättsagent för meddelande om påstådd upphovsrättsintrång som visas i tjänsten kan kontaktas på:

  • Via US Mail: Copyright Agent - RecyclingBalers, Inc, c / o AltView Law Group, LLP - 12100 Wilshire Blvd., Suite 800, Los Angeles, CA 90025

  • Via e-post: [email protected]

 1. Företagets åtgärd. Vi respekterar andras immateriella rättigheter och kommer att svara på tydliga meddelanden om påstådd intrång. Du erkänner att om du inte uppfyller alla ovanstående krav kan ditt meddelande vara ogiltigt. Vi förbehåller oss rätten att ta bort innehåll från innehållsgivare som påstås bryta mot utan föregående meddelande till dig och efter eget gottfinnande. Under lämpliga omständigheter, till exempel i fall av upprepad överträdelse, förbehåller vi oss också rätten att stänga av eller avsluta det intrångande bidragsgivarens konto efter eget gottfinnande.

 1. Upprepa intrångsregler. Företagets policy för immateriella rättigheter är att (i) ta bort eller inaktivera åtkomst till material som Bolaget tror i god tro, efter meddelande från en immateriell ägare eller hans eller hennes agent, bryter mot tredje parts immateriella rättigheter genom att göras tillgänglig genom tjänsten; och (ii) ta bort allt Contributor-innehåll som laddas upp till webbplatsen eller genom tjänsten av "upprepade intrång". Företaget betraktar en "upprepad överträdare" som en bidragsgivare som har laddat upp innehåll från innehållsgivaren till webbplatsen eller genom tjänsten och för vilken företaget har fått mer än två meddelanden om borttagning som uppfyller bestämmelserna i 17 USC § 512 med avseende på sådan bidragsgivare. Innehåll. Företaget har dock gottfinnande att avsluta kontot för en bidragsgivare efter mottagande av en enda anmälan om påstådd överträdelse eller efter företagets eget beslut.

 1. Motanmälan. Om du får ett meddelande från företaget om att material som görs tillgängligt av dig på eller via tjänsten har varit föremål för en anmälan om påstådd överträdelse, har du rätt att förse företaget med en "motanmälan" som, för att vara effektiv måste tillhandahållas skriftligt till företagets utsedda agent via en av metoderna som anges i avsnitt 5.II ovan och måste innehålla väsentligen följande information:

   1. En fysisk eller elektronisk signatur av en person som är auktoriserad att agera på uppdrag av ägaren av verket eller arbetena som påstås ha överträtts;

   2. Identifiering av verk eller material som överträds, eller, om flera verk omfattas av en enda anmälan, då en representativ lista över sådana verk;

   3. Identifiering av det specifika material som påstås bryta mot eller vara föremål för intrångsaktivitet och som ska tas bort eller tillgång till vilket ska inaktiveras, och information som är rimligt tillräcklig för att företaget ska kunna lokalisera materialet;

   4. Information som är rimligt tillräcklig för att företaget ska kunna kontakta dig, såsom en adress, telefonnummer och, om tillgänglig, en elektronisk postadress där du kan kontaktas;

   5. Ett uttalande om att du tror att användningen av materialet på det sätt som klagas över inte är auktoriserat av upphovsrättsinnehavaren, dess agent eller lagen; och

   6. Ett uttalande om att informationen i anmälan är korrekt och under straff för mened, att du har rätt att agera på uppdrag av ägaren av en ensamrätt som påstås kränks.

Vi råder dig att rådgöra med en advokat och / eller se 17 USC § 512 för att bekräfta dina skyldigheter att ge ett giltigt meddelande om påstådd överträdelse.

 1. Omplacering av innehåll från bidragsgivare med förbehåll för bestridande. Om du skickar ett bestridande av anmälan till företaget som svar på en anmälan om påstådd överträdelse, kommer företaget omedelbart att förse den person som lämnade anmälan om påstådd överträdelse med en kopia av din bestridande och meddela den personen att företaget kommer att ersätta tagit bort Contributor-innehåll eller upphör att inaktivera åtkomst till det inom tio (10) arbetsdagar, och företaget kommer att ersätta det borttagna Contributor-innehållet och upphöra med att inaktivera åtkomst till det åtminstone tio (10) eller mer än fjorton (14) arbetsdagar efter mottagande av motanmälan, såvida inte företagets utsedda agent får meddelande från den part som lämnat anmälan om påstådd överträdelse om att en sådan person har väckt talan i ett domstolsbeslut för att hindra bidragsgivaren från att bedriva intrång i verksamhet som rör materialet på företagets system eller nätverk.

 1. Felaktiga meddelanden om påstått intrång eller bestridande av anmälningar. Copyright Act (17 USC § 512 (f)) föreskriver, i relevant del:

”[En] ny person som medvetet felaktigt framställer enligt [Avsnitt 512 i Copyright Act (17 USC § 512)] (1) att material eller aktivitet bryter mot, eller (2) att material eller aktivitet togs bort eller inaktiverades av misstag eller felaktig identifiering, kommer att hållas ansvarig för eventuella skador, inklusive kostnader och advokatavgifter, som den påstådda intrången ådrar sig, av upphovsrättsinnehavaren eller upphovsrättsinnehavarens auktoriserade licensinnehavare, eller av en tjänsteleverantör, som skadas av sådan felaktig framställning, till följd av [ Företaget] förlitar sig på en sådan felaktig framställning när den tar bort eller inaktiverar åtkomst till materialet eller aktiviteten som påstås bryta mot, eller ersätter det borttagna materialet eller upphör att inaktivera tillgången till det.

Företaget förbehåller sig rätten att begära skadestånd från alla parter som lämnar in en anmälan om påstådd överträdelse eller bestridande av anmälan i strid med lagen.

Samtycke till elektronisk kommunikation

 1. Genom att använda tjänsten samtycker du härmed till att ta emot viss elektronisk kommunikation från oss som beskrivs närmare i sekretesspolicyn. Läs integritetspolicyn för att lära dig mer om dina val angående våra metoder för elektronisk kommunikation. Du samtycker till att alla meddelanden, avtal, avslöjanden eller annan kommunikation som vi skickar till dig elektroniskt kommer att uppfylla alla lagliga kommunikationskrav, inklusive att sådan kommunikation är skriftlig.

Juridiska tvister

LÄS DENNA AVSNITT NÄRMÅLIGT. DET PÅVERKAR DINA RÄTTIGHETER OCH KOMMER ATT FÅ EN OMFATTANDE EFFEKT PÅ HUR DU FÅR KRAV OCH FÖRETAG MÅSTE LÖSAS

 1. Du och företaget är överens om att varje anspråk eller tvist enligt lag eller eget kapital som har uppstått, eller kan uppstå, mellan dig och företaget (inklusive alla fordringar eller tvister mellan dig och en tredje parts agent för företaget) som på något sätt avser eller uppstår av denna eller tidigare versioner av detta användaravtal, kommer din användning av eller tillgång till tjänsterna, åtgärderna från företaget eller dess agenter, eller några produkter eller tjänster som säljs eller köpts genom användning av tjänsterna, lösas i enlighet med bestämmelser som anges i detta avsnitt om juridiska tvister.

 2. Tillämplig lag. Du godkänner att, utom i den utsträckning som är oförenlig med eller föregripen av federal lag, kommer lagarna i delstaten Colorado, utan hänsyn till principerna för lagkonflikter, att styra detta användaravtal och alla anspråk eller tvister som har uppstått eller kan uppstå mellan du och företaget, om inte annat anges i detta användaravtal.

 3. Obligatorisk skiljedom. Läs detta noga. Det påverkar dina rättigheter. FÖRETAGET (OCH DESS RESPEKTIVA FÖRETAGSFÖRÄLDRAR, FÖRETAG, FÖRETAGARE, FÖREGÅNGAR I RÄNT, FÖLJANDE, TILLSTÅNDA UPPDRAG), DU OCH ALLA ANDRA PARTER PÅ VILKA DU TILLGÅNGER TJÄNSTEN ENLIGT ATT GÄLLER ATT GÄLLA ATT GÄLLA TILLSKRIFTER DOMSTOLEN), SOM DEN EXKLUSIVA FORMEN FÖR TVISTSRESOLUTION UNDTAGA SOM LÅNGT NEDAN, FÖR ALLA TVISTER OCH FÖRSÄKRINGAR FRÅN ELLER I samband med dessa VILLKOR ELLER TJÄNSTEN. Skiljedom är mer informellt än en rättegång vid domstol. Arbitration använder en neutral skiljedomare istället för en domare eller jury, möjliggör mer begränsad upptäckt än i domstol och är föremål för mycket begränsad granskning av domstolar. Skiljemän kan meddela samma skadestånd och befrielse som en domstol kan meddela. Besök www.adr.org för mer information.

 4. Påbörjar skiljedom. En part som avser att söka skiljedom måste först sända till den andra, genom en ansedd kurir med en spårningsmekanism, ett skriftligt meddelande om avsikt att arbitrera (ett "meddelande") eller, i avsaknad av en postadress som du har angett till företaget, till dig via någon annan metod som är tillgänglig för företaget, inklusive via e-post. Meddelandet till företaget ska riktas till: RecyclingBalers, Inc, - 7440 S. Blackhawk St., Ste. 8-204 Englewood, CO 80112; med en kopia skickad till: AltView Law Group, LLP - 12100 Wilshire Blvd., Suite 800, Los Angeles, CA 90025, Attn: Jason W. Brooks, Esq. ( [email protected] ) ("Arbitration Notice Address"). Meddelandet måste (i) beskriva arten och grunden för anspråket eller tvisten; och (ii) redogöra för den specifika lättnad som efterfrågats ("Efterfrågan"). Om du och företaget inte når en överenskommelse om att lösa anspråket inom trettio (30) dagar efter det att meddelandet mottagits, kan du eller företaget inleda ett skiljedomsförfarande enligt nedan eller lämna in ett anspråk i domstolen för småmål. ARBITRATIONEN BEHANDLAS AV JAMS (“JAMS”) I ÖVERENSSTÄMMELSE MED DE STREAMLINADE ARBITRATIONSREGLER OCH FÖRFARANDEN FÖR STOPP ELLER FÖLJANDE VERSIONER DÄRA, INKLUSIVT ÖVRIGT ÖVERFÖRANDEFÖRFARANDE (”JAMS-REGLERNA”). Formuläret för Jams-regler och JAMS finns på www.jamsadr.com.

 5. Skiljedomsförfarande. Skiljedomen sker på engelska. En enda oberoende och opartisk skiljeman med sin huvudsakliga verksamhet i Arapahoe County, Colorado kommer att utses enligt Jams-reglerna, som modifierats häri. Du och företaget är överens om följande regler, som är avsedda att effektivisera tvistlösningsprocessen och minska kostnaderna och bördorna för parterna: (i) skiljeförfarandet genomförs online och / eller enbart baseras på skriftliga inlagor, det specifika sättet att väljas av den part som initierar skiljeförfarandet; (ii) skiljeförfarandet inte kräver något personligt framträdande av parterna eller vittnen såvida inte annat överenskommits skriftligen av parterna; och (iii) varje dom om skiljedomen som meddelats av skiljemannen kan tas upp i vilken domstol som helst med behörig jurisdiktion.

 6. Rättvis lättnad; Ingen hjälphjälp. Ovanstående bestämmelser i detta tvistlösningsavsnitt gäller inte för något krav där någon av parterna söker rättvis befrielse för att skydda sådan parts immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärken eller patent. Du erkänner att, om företaget eller en tredje part bryter mot dessa villkor, kommer skadan eller skadan, om någon, orsakat dig inte att ge dig rätt att begära föreläggande eller annan rättvis lindring mot företaget, och ditt enda botemedel är att monetära skador, med förbehåll för de ansvarsbegränsningar som anges i dessa villkor.

 7. Påståenden. Du och företaget är överens om att, oavsett andra rättigheter som parten kan ha enligt lag eller eget kapital, måste varje åtgärdsorsak som uppstår på grund av eller relaterar till dessa villkor, eller tjänsten, exklusive anspråk på skadestånd, börja inom en (1) år efter att talan orsakats. I annat fall är en sådan åtgärd permanent utestängd. Alla anspråk du gör mot företaget måste lösas i enlighet med detta avsnitt för tvistlösning. Alla anspråk som lämnas in eller görs i strid med detta avsnitt om tvistlösning betraktas som felaktigt inlämnade. Skulle du lämna in ett krav i strid med detta avsnitt för tvistlösning, kan företaget återkräva advokatarvoden och kostnader upp till fem tusen dollar (5 000 dollar), förutsatt att företaget skriftligen har meddelat dig om det felaktigt inlämnade anspråket, och du har misslyckats med att dra tillbaka fordran omedelbart.

 8. Villkor Ändringar. I händelse av att företaget gör någon framtida ändring av den obligatoriska skiljedomsbestämmelsen (förutom en ändring av företagets skiljedomsadress), kan du avvisa alla sådana ändringar genom att skicka ett skriftligt meddelande till oss inom 30 dagar efter ändringen av företagets skiljedomningsmeddelande Adress, i vilket fall ditt konto och din licens att använda tjänsten nedan upphör omedelbart. Denna bestämmelse om tvistlösning, som gäller omedelbart före de ändringar du avvisar, kommer att överleva upphörandet av dessa villkor.

Ersättning

 1. Du skadar och håller oss (inklusive våra dotterbolag och dotterbolag, liksom våra och deras respektive befattningshavare, styrelseledamöter, anställda, ombud) (gemensamt "bolagets parter") skadelösa från alla krav eller krav, inklusive rimliga juridiska avgifter, som görs av någon tredje part på grund av eller till följd av ditt brott mot detta användaravtal, din felaktiga användning av tjänsterna eller ditt brott mot någon lag eller tredje parts rättigheter.

Tredjeparts tvister

 1. I största möjliga utsträckning tillåtet enligt lag är varje tvist du har med tredje part som uppstår på grund av din användning av tjänsterna, inklusive, som ett exempel och inte begränsning, någon köpare, säljare eller återförsäljare, eller deras dotterbolag, direkt mellan dig och sådan tredje part, och du befriar företagets parter oåterkalleligt från alla anspråk, krav och skador (faktiska och följder) av alla slag och slag, kända och okända, som härrör från eller på något sätt kopplat till sådana tvister. När du går in i den här utgåvan avstår du uttryckligen från alla skydd (oavsett lagstadgade eller på annat sätt) som annars skulle begränsa täckningen av denna utgåva till att endast omfatta de påståenden som du kanske känner till eller misstänker att finns till din fördel när du godkänner denna utgåva.

Diverse.

 1. Om inget annat anges i detta användaravtal, om någon bestämmelse i detta användaravtal anses vara ogiltig, ogiltig eller av någon anledning inte kan verkställas, ska sådan bestämmelse utgå och inte påverka giltigheten och verkställbarheten av de återstående bestämmelserna. Efter eget gottfinnande kan vi tilldela detta användaravtal, och i sådant fall kommer vi att publicera ett meddelande på webbplatsen.

 2. Med undantag för vad som uttryckligen överenskommits av företaget och dig, utgör dessa villkor hela avtalet mellan dig och företaget med avseende på föremålet för detta och ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal, vare sig det är skriftligt eller muntligt, mellan parterna med avseende på ämnet ärende här. Avsnittsrubriker är endast för referensändamål och begränsar inte omfattningen eller omfattningen av ett sådant avsnitt. Vårt underlåtenhet att agera med avseende på ett intrång från dig eller andra avstår inte från vår rätt att agera med avseende på efterföljande eller liknande överträdelser. Vi garanterar inte att vi kommer att vidta åtgärder mot alla överträdelser av detta användaravtal.

 3. Ändringar av dessa villkor. Du förstår och samtycker till att företaget kan ändra dessa villkor när som helst efter eget gottfinnande utan föregående meddelande, förutsatt att företaget kommer att använda rimliga ansträngningar för att förse dig med förvarning om väsentliga förändringar som kan gälla för dig, inklusive genom utstationering av en reviderad version av dessa villkor som du kan behöva acceptera för att fortsätta använda tjänsterna. Du kan läsa en aktuell, effektiv kopia av dessa villkor när som helst genom att välja lämplig länk på webbplatsen. De reviderade villkoren träder i kraft vid tidpunkten för publiceringen. All användning av tjänsterna efter detta datum kommer att utgöra ditt godkännande av sådana reviderade villkor. Om någon ändring av dessa villkor inte är acceptabel för dig, är ditt enda botemedel att sluta komma åt, surfa och på annat sätt använda webbplatsen. Dessa villkor, som de kan ändras, reglerar alla uppdateringar som företaget tillhandahåller dig som ersätter och / eller kompletterar någon del av webbplatsen, såvida inte en sådan uppdatering åtföljs av en separat licens eller reviderade villkor, i vilket fall villkoren i den licens eller reviderade villkor reglerar. Trots föregående meningar i detta avsnitt kommer inga ändringar av dessa villkor att gälla för tvister mellan dig och företaget som uppstod före ikraftträdandet av en sådan revision.

 4. Policyerna och villkoren som publiceras på våra tjänster kan ändras då och då. Ändringar träder i kraft när vi publicerar dem på webbplatsen.

 5. Om du skapar eller använder ett konto på uppdrag av en affärsenhet, intygar du att du är auktoriserad att agera för ett sådant företag och binda verksamheten till detta användaravtal. Ett sådant konto ägs och kontrolleras av affärsenheten. Ingen byrå, partnerskap, joint venture, anställd-arbetsgivare eller franchisetagare-franchisetagare är avsedd eller skapad av detta användaravtal.

 6. Detta användaravtal och alla villkor och policyer som publiceras genom våra tjänster anger hela förståelsen och avtalet mellan dig och företaget och ersätter alla tidigare förståelser och avtal från parterna.

 7. Följande avsnitt överlever varje uppsägning av detta användaravtal: Avgifter, innehåll, ansvarsfriskrivning; Ansvarsbegränsning; Frigörelse, skadestånd, tredje tvister och diverse.

 8. Om du är bosatt i Kalifornien, i enlighet med Cal. Civ. Kod §1789.3, du kan anmäla klagomål till klagomålsenheten vid avdelningen för konsumenttjänster vid Kaliforniens avdelning för konsumentfrågor genom att kontakta dem skriftligen på 400 R Street, Sacramento, CA 95814, eller per telefon på (800) 952- 5210

 9. Kontakt: Om du har några frågor eller kommentarer om dessa villkor eller din användning av tjänsterna, vänligen kontakta oss på [email protected]

Senaste uppdatering: 17 maj 2019