Sold
gebruikt Uitrusting
Gebruikte Excel 2R9 2-Ram Auto Tie horizontale balenpers
Zoom afbeeldingen
Apparatuurspecificaties
categorie
Fabrikant
Model
2R9
Doorlooptijd
2 Weken
Lees alle specificaties
Beschrijving voor uitrusting

Gebruikte Excel 2R9 2-Ram werd gebouwd in 2015. Matig gebruikt sinds die tijd voornamelijk karton in balen persen. Slechts 6200 uur erop.

Specificaties
categorie
Fabrikant
Advertentie-ID
RCB8410
Model
2R9
Doorlooptijd
2 Weken
Algemene voorwaarden dealer / wederverkoper
VERKOOPVOORWAARDEN VOOR GEBRUIKTE APPARATUUR VAN PBE • Gebruikte apparatuur wordt verkocht "zoals het is, waar het is" en wordt geleverd met alle garanties of garanties van PBE, expliciet, schriftelijk of impliciet, tenzij hierin specifiek vermeld. • Alle verkopen van apparatuur zijn onderhevig aan voorafgaande verkoop en zijn afhankelijk van de huidige koopovereenkomst van de eigenaar. • Betalingsvoorwaarden voor apparatuur: aanbetaling van 100% verschuldigd om apparatuur van de markt te halen. Alle betalingen dienen te worden ontvangen in USD via overschrijving. • Annuleringen door Koper dienen in onderling overleg tussen Koper en PBE te geschieden. Deposito's worden niet gerestitueerd. Alle andere door PBE overeengekomen restituties voor de geannuleerde bestelling van de koper zijn gebaseerd op aanpassingen die nodig zijn om de door PBE bestede arbeid, materiaal en / of ingekochte diensten en redelijke overheadkosten te dekken. • Materiaal en uitrusting in deze offerte zijn gebaseerd op de interpretatie van de verkoper van de vereisten van de koper en zijn onderhevig aan verificatie door de koper of zijn vertegenwoordiger. Deze offerte omvat geen accessoires, tenzij dergelijke items op de offerte worden vermeld. • Alle apparatuur en zendingen worden FOB-verzendpunt vermeld. Het eigendom gaat op de Koper over op basis van beschikbaarheid voor een gemeenschappelijke vervoerder of bezorgdienst. Vrachtclaims vallen onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar / koper. • PBE is niet verantwoordelijk voor de productiesnelheid of garantie van het systeem. De fabrikant van de apparatuur is volledig aansprakelijk. • PBE meldt de toestand van de apparatuur zoals deze aan PBE is gerapporteerd. PBE biedt geen garantie voor de feitelijke toestand van de apparatuur en impliceert ook niet dat PBE de apparatuur heeft geïnspecteerd om er zeker van te zijn dat de toestand nauwkeurig wordt gerapporteerd. PBE raadt de klant aan om alle apparatuur vóór aankoop te inspecteren. • Deze overeenkomst vormt de enige en volledige overeenkomst van de partijen bij deze overeenkomst met betrekking tot het onderwerp dat hierin en daarin is vervat, en vervangt alle eerdere en gelijktijdige afspraken, overeenkomsten, verklaringen en garanties, zowel schriftelijk als mondeling, met betrekking tot een dergelijk onderwerp. er toe doen. Geen enkele vertegenwoordiging, verklaring, voorwaarde of garantie die niet in deze overeenkomst is opgenomen, is bindend voor de partijen bij deze overeenkomst en heeft geen enkele kracht of effect. • Niettegenstaande enige andere voorwaarden, verplichtingen en voorwaarden in deze overeenkomst, komen de koper en de klant overeen om de verkoper (PBE Incorporated) te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen alle verliezen, claims, acties, schade, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven in verband met met verlies van mensenlevens, persoonlijk letsel, schade of andere verliezen of verwondingen die kunnen voortvloeien uit, en geheel of gedeeltelijk veroorzaakt zijn door een handeling of nalatigheid of door de schuld van de koper, training van werknemers of andere personen die de apparatuur bedienen hierin welke klant ervoor heeft gekozen om PBE niet te laten installeren of herbouwen. • Deze prijs is exclusief eventuele staats-, lokale of Amerikaanse belastingen. • De koper / gebruiker van de apparatuur is verantwoordelijk voor het bepalen en leveren van de veiligheidsvoorzieningen die moeten worden geleverd om te voldoen aan lokale, provinciale en federale regels en voorschriften met betrekking tot de veiligheid, gezondheid en welzijn van de werknemer.
Bel de dealer / wederverkoper voor de algemene voorwaarden van gebruikte apparatuur
Sold
Gelegen in 23235
View Phone Number
PBE Inc
611 Moorefield ParkDrive
Suite B,
Richmond,
VA
23236
Verenigde Staten
Bekijk op kaart Alle lijsten (1)
Printapparatuur
Nog steeds aan het zoeken naar Twee Ram Auto-Tie-balenpersen?
Het veld E-mailadres of Mobiel nummer is verplicht